หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

ชาวสวนลำไยพะเยาวอนรัฐ ช่วยพยุงราคาลำไยอบแห้ง

Author by 9/10/12No Comments »

ชาวสวนลำไยพะเยาเผยว่า ขณะนี้ มีลำไยอบแห้งอยู่ในมือกว่า  3,500 ตัน ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเนื่องจากขณะนี้ ราคาซื้อขายเกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 64 บาท โดยขอให้ประสานผู้ซื้อมาซื้อในราคา   กิโลกรัม ละ 85 บาท กรณีไม่มีผู้ซื้อขอให้รัฐบาลชดเชยให้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

นายราเชนทร์  สุวรรณหิตาทร เกษตร จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น  5,700 ไร่ ในปีที่ผ่านให้ผลผลิตสด จำนวน 29,000,000 กิโลกรัม หรือ 29,000 ตัน โดยมีจำหน่ายในตลาดเพื่อการบริโภคสดและแปรรูปโดยการอบแห้ง เกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดพะเยาได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่มีลำไยอบแห้งอยู่ในมือขณะนี้ จำนวน 3,500 ตัน เนื่องจากราคาเกรด AA  ปัจจุบันซื้อขายที่กิโลกรัมละ 64 บาท จึงยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาล ช่วยประสานผู้ซื้อมาซื้อในราคากิโลกรัมละ 85 บาท กรณีไม่มีผู้ซื้อขอให้รัฐบาลชดเชยให้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งทางตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับหนังสือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร  จังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ต่อ 32 ทุกวันในเวลาราชการ.