หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

ประชุม…ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าว

Author by 9/08/12No Comments »

ประชุม.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องด่วนในกลุ่มเรื่อง “ข้าว” ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555.