หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

ร้องถูกหลอกทำงานประเทศลัตเวียกรมการจัดหางานเร่งให้ความช่วยเหลือ

Author by 26/03/12No Comments »

คนงานไทยเข้าร้องทุกข์กับกรมการจัดหางาน ว่าถูกบริษัทจัดหางานหลอกลวงส่งไปทำงานโรงงานปลากระป๋อง ในประเทศ ลัตเวีย สภาพการทำงานเหมือนนักโทษ ทำงานหนักแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง และยังมีแรงงานไทยอีกจำนวนหนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานดังกล่าว กรมการจัดหางานเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 คนงานไทยจากทางภาค อิสาน จำนวน 22 คน เข้าร้องทุกข์กับกรมแรงงาน ถูกบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส่งจดหมายชักชวนให้ไปทำงานเป็นพนักงานทั่วไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศลัตเวีย โดยอ้างว่าจะได้รับเงินเดือนๆ ละ 700 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 21,700 บาท รวมทั้งได้รับค่าล่วงเวลาตามกฎหมายท้องถิ่นและสวัสดิการอื่นๆ เช่น ที่พักและอาหารระยะเวลาจ้างปีต่อปี โดยเรียกเก็บค่าบริการคนละประมาณ 2-3 แสนบาท แต่บริษัทออกใบเสร็จให้เพียง 95,000 บาท จากนั้นบริษัทฯ ได้ส่งไปทำงานที่โรงงานปลากระป๋องแห่งหนึ่งในประเทศลัตเวีย ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานเหมือนถูกคุมขัง ถูกบังคับให้อยู่แต่ภายในโรงงาน อาหารบางมื้อต้องกินมันฝรั่งแทนข้าว ทำงานเกินเวลา หากคนใดทำไม่ได้ถึง 1,900 กระป๋องก็จะไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนนั้น ซึ่งปรากฏว่าตลอดระยะเวลา 3 เดือน ไม่มีใครเคยได้รับค่าจ้างเลย ทั้งหมดทนไม่ไหว จึงเดินทางกลับประเทศไทยและมาร้องทุกข์ดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีคนงานไทยอีกจำนวน 9 คน กำลังจะเดินทางกลับประเทศเช่นกัน

กรณีการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศดังกล่าว กรมการจัดหางานกำลังสอบสวนข้อเท็จจริง และรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการกับบริษัทจัดหางาน หากเป็นจริงจะสั่งให้บริษัทฯ คืนเงินค่าบริการหรือหักหลักประกันของบริษัทฯ คืนให้แก่คนหางานทั้งหมดรวมทั้งจะลงโทษทางทะเบียนฯ ตามความหนักเบาของความผิดต่อไป ทั้งนี้ขอเตือนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างได้หลงเชื่อนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานรายใด ที่อ้างว่าสามารถส่งไปทำงานต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านกรมการจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-4720 และสายด่วน 1694 หรือสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-611972.