หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

Author by 3/01/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของแต่ละหน่วยงานในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมให้บริการนวดคอบ่าไหล่ฟรี พร้อมสาธิตอาชีพการทำบุหงารำไปให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากคณะครูและศิษย์เก่าของสถาบันฯ

ทั้งนี้ งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 มีถึงวันที่ 11 มกราคมนี้ โดยหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่จะหมุนเวียนสลับกันจัดกิจกรรมตลอดงาน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตกแต่งหน้า Cupcake การทำน้ำพั้นซ์ DIY การต่อปลั๊กไฟฟ้าพ่วง/การทำพวงกุญแจ หรือสำนักงานประกันสังคมจัดตอบปัญหาด้านประกันสังคมและจับรางวัลชิงโชค หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกิจกรรมคลินิกแรงงาน เป็นต้น

23

25

25-1

25-2

01

02

03

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20-1

20-2

21

22