หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

Author by 16/01/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่น บพ. 9/63 เพื่อรองรับการทำงานตามกฎหมายอื่น จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 6 – 14 ม.ค. 63

ในการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกนวดได้มีโอกาสบริการนวดฝ่าเท้าจริง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความประทับใจในการบริการและฝีมือที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างมาก

ด้วยสถาบันฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกจากสถาบันฯ จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สถาบันฯ มีการเปิดอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้แก่แรงงานทั่วไปที่สนใจเป็นประจำ ผู้สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามที่ 053-330-092 หรือ ส่งข้อความในเฟซบุ๊คของหน่วยงานที่ www.facebook.com/dsdwellness

71307 71319 73633 73635 211100 212573 212574