หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เร่งเครื่องยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

Author by 4/02/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานของไทยในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.63
2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 19 คน ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.63
3. หลักสูตรการนวดหน้าเพื่อความงาม จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 19 คน ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการบริการสุขภาพอยู่แล้ว
เมื่อได้รับความรู้และทักษะด้านภาษาจะทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าดียิ่งขึ้น
สร้างโอกาสในการทำงานและเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

สำหรับหลักสูตรการนวดหน้าเพื่อความงาม
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจำนวนมาก
เป็นหลักสูตรยกระดับที่เพิ่มทักษะให้กับแรงงาน

เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทรีตเม้นหน้า
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมด้านนวด สปา
หรือหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุภาพ
สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook
www.facebook.com/dsdwellness

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.63

อังกฤษ1
อังกฤษ2
อังกฤษ3
อังกฤษ4
อังกฤษ5
อังกฤษ6
อังกฤษ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 19 คน ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.63

ภาษาจีน1

ภาษาจีน2

ภาษาจีน3

ภาษาจีน4

ภาษาจีน5

ภาษาจีน6

ภาษาจีน7

ภาษาจีน8

ภาษาจีน9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรการนวดหน้าเพื่อความงาม จำนวน 30 ชั่วโมง
มีผู้เข้ารับการฝึก 19 คน ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63

นวดหน้า1 นวดหน้า2 นวดหน้า3 นวดหน้า4 นวดหน้า5 นวดหน้า6 นวดหน้า7 นวดหน้า8 นวดหน้า9