หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดอบรม การนวดสวีดิช

Author by 18/02/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง รุ่น บพ.12/63

 

เพื่อรองรับการทำงานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 3 – 25 ก.พ. 63 โดยผู้ที่ผ่านการอบรม จากสถาบันฯ จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สถาบันฯ มีการเปิดอบรมหลักสูตร การนวดสวีดิช ให้แก่แรงงานทั่วไปที่สนใจเป็นประจำทุกเดือน ผู้สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามที่ 053-330-092 หรือ ส่งข้อความในเฟซบุ๊คของหน่วยงานที่ www.facebook.com/dsdwellness

สวีดิช1สวีดิช2สวีดิช3สวีดิช4สวีดิช5สวีดิช6สวีดิช7สวีดิช8