หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

Author by 24/02/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ.63 รวม 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการนวดสปอร์ต จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก 18 คน

สปอร์ต1สปอร์ต2สปอร์ต3

 

สปอร์ต4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตรเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน

ออฟฟิศ1ออฟฟิศ2ออฟฟิศ3ออฟฟิศ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรเทคนิคการนวดไทยตามแนวเส้นสิบ จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน

เส้นสิบ1เส้นสิบ2เส้นสิบ3เส้นสิบ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการบริการสุขภาพอยู่แล้ว เมื่อได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับฝีมือตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมด้านนวด สปา หรือหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook www.facebook.com/dsdwellness