หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง ฟรี

Author by 2/03/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ.63 ในหลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการบริการสุขภาพอยู่แล้ว เมื่อได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับฝีมือตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมด้านนวด สปา หรือหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook www.facebook.com/dsdwellness

นวดระบาย1นวดระบาย2นวดระบาย3นวดระบาย4นวดระบาย5นวดระบาย6นวดระบาย7นวดระบาย8