หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1

Author by 2/03/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 14 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย และรู้ข้อห้ามและข้อควระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพนวดไทย

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมหรือการทดสอบมาตรฐานด้านนวด สปา หรือหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook www.facebook.com/dsdwellness

ทสนท1ทสนท2ทสนท3ทสนท4ทสนท5ทสนท6ทสนท7ทสนท8