หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

Author by 6/03/20No Comments »

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 11 คน

ทั้งนี้ การทดสอบจะมีการสอบภาคความรู้โดยวิธี E-Testing และภาคความสามารถด้านหัตถบำบัดจากการปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม แบบพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปสามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

สำหรับผู้ที่สนใจการฝึกอบรมหรือการทดสอบมาตรฐานด้านนวด สปา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-330-092 หรือ ที่ facebook www.facebook.com/dsdwellness

หัต1หัต2หัต3หัต4หัต5หัต6หัต7หัต8