หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เชียงรายเตรียมจัด “วันแรงงานแห่งชาติ”

Author by 30/04/14No Comments »

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี และเตรียมความพร้อมทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวง
โดยมีนายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานฯ หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฯ ด้านสถานที่ ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแด๊นเซอร์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของแรงงานทุกระดับ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในภาคเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงรายได้กำหนดวันแรงงานขึ้น ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ดำเนินการให้งานวันแรงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป.