หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เชียงใหม่จัดนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2557

Author by 18/05/14No Comments »

     536642564     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน นัดพบแรงงานประจำปี 2557 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษา ได้มีงานทำ มีรายได้

นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน นัดพบแรงงานประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษา ได้มีงานทำ มีรายได้ พร้อมกันนี้ผู้สมัครงานยังได้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบ การโดยตรง

ภายในกิจกรรมยังมีการบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน การแนะแนวอาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ นิทรรศการและการให้บริการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ทาง Internet โดยรถ Moblie Unit ที่สามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ต้องการหางานทำ ทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมสมัครงานในวันเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งกายให้สุภาพและเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อม ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) และ หลักฐานแสดงการพ้นสภาวะทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25,26 ตามวันเวลาราชการ.