หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เตือนภัยเกษตรกร ระวังการระบาดของศัตรูข้าว

Author by 10/08/12No Comments »

                 นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตร จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะต่อการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวในฤดูนาปี ที่อยู่ในระยะกล้า และระยะต้นข้าวเริ่มแตกกอ ขอให้เกษตรกรสำรวจ แปลงนาทุกสัปดาห์ โดยให้สังเกตลักษณะอาการและการทำลายของโรคไหม้ ในระยะแรก จะพบจุดเป็นจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยายเป็นรูปตา กลางแผลเป็นสีเทารูปตา ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเข้ม หาก ระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆ หรือทั้งแปลง

เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวต่อไปว่า ขอให้เกษตรกรทำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ ดังนี้ คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 50 ลิตร

ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนหว่านหรือเพาะกล้า เมื่อเริ่มพบอาการของโรคไหม้ ให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 50-100 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นต้นข้าวในแปลงที่พบอาการของโรคไหม้ หรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไหม้ในแปลงปลูกข้าวของเกษตรกร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ต่อ 21 ได้ในวันเวลาราชการ.