หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เตือนเกษตรกรระวังโรคระบาดในพืชผักช่วงฤดูฝน

Author by 9/08/12No Comments »

นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกร ผู้ปลูกผักควรเฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่าและโคนเน่า ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา พิเที่ยม และไฟท๊อพทอร่า  ลักษณะอาการของโรค ในระยะต้นกล้า จะเกิดกับต้นกล้าอ่อน ทำให้ส่วนของลำต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่ำ     น้ำแล้วยุบเป็นแถบๆ และตายในที่สุด (ลักษณะ อาการเน่าคอดิน) ถ้าเป็นมากต้นจะหักพับบริเวณ โคนต้นหรือเหี่ยวตายในต้นโต จะมีอาการเน่ารอบๆ ลำต้นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ มีกลิ่นเหม็น รอยเน่าอาจจะขยายตัวขึ้นด้านบนของลำต้นหรือขยายลงส่วนราก ทำให้รากเน่าด้วย การแพร่ระบาด เชื้อราพิเที่ยม และไฟท๊อพทอร่า      เป็นเชื้อราที่แพร่กระจายในดินที่มีน้ำขัง หรือระบายน้ำไม่ดี โดยเชื้อราจะสร้างสปอร์ซึ่งว่ายไปตามน้ำได้และเข้าทำลายที่รากฝอยและลุกลามต่อไป

เกษตรจังหวัดพะเยา ขอให้เกษตรกรทำการป้องกันกำจัด ดังนี้ ในสวนที่มีโรคนี้ระบาดควรปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกซ้ำที่จะทำให้การระบาดของโรคมากขึ้น ต้นที่เป็นโรคต้องถอนและเผาทิ้งทันที การเตรียมแปลงปลูกต้องระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขังแฉะ ควรเพาะกล้ากลางแดดจะทำให้ต้นกล้าแข็งแรง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อราเขียว) โดยนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมรำละเอียดและปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้อ 1 กิโลกรัมต่อรำ 10 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน หมักไว้ในร่มประมาณ 7-10 วัน นำไปหว่านในแปลงที่มีโรคเชื้อราระบาด หรือโรยรอบโคนต้น หรือรองก้นหลุม อัตราส่วนในพืชผัก 10 กิโลกรัมต่อไร่  ควรใช้เมื่อแปลงมีความชื้นก่อนหรือหลังให้น้ำพืช แต่ไม่ใช้ในแปลงที่มีน้ำท่วมขัง หลังหว่านเชื้อควรใช้เศษฟาง หรือหญ้าแห้งคลุม เพื่อกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่ใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดเชื้อรา

หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.0-5488-7050 ต่อ 21 ได้ในวันเวลาราชการ