หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แผนธุรกิจ “สวนกาแฟ” ชนะเลิศ “สุดยอดนักคิดนักพัฒนา”โครงการแม่โจ้ 80 ปี 80 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Author by 30/06/14No Comments »

  2062014151432        โครงการแม่โจ้ 80 ปี 80 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สําเร็จ ผู้อบรมได้ไอเดียเขียนแผนธุรกิจ นําไปปรับใช้ได้จริง เตรียมพร้อมเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่รับประสบการณ์และความรู้กับการสร้างเครือข่ายในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต

โครงการแม่โจ้ 80 ปี 80 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2557  เพื่อเตรียมปั้นนักศึกษาแม่โจ้ให้เป็น 80 นักธุรกิจที่พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง นําทีมโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมคณะการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดึง CEO ชั้นนําของเมืองไทยหลายท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ (บ.ตนานุวัฒน์) ดร.องอาจ กิตติคุณชัย (บ.ซันสวีท) ดร.กษิต พิสิฐกุล (บ.เคนเบอร์) คุณวรวัจน์ ตันตรานนท์ (ช้อยส์มินิสโตร์ 7 Eleven ภาคเหนือ) คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒ-นกุล (เชียงใหม่วนัสนันท์) คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ (นิธิฟูดส์) คุณ Nati Sang (Silicon Valley) คุณธาดา เศวตศิลา (บ.ทรู คอเปอร์เรชั่น จก. มหาชน)

ซึ่งโครงการนี้คาดหวังว่าจะปั้นให้นักศึกษาแม่โจ้ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดระยะเวลา 20 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จาก CEO ชั้นนํา ได้แนวความคิด ได้แนวทาง ได้แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานในบริษัทต่างๆ และที่สําคัญ อีกทั้งได้ฝึกการเขียนแผนธุรกิจอีกด้วย ซึ่งได้มีการจัดการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ MJU Smart Innovation Awards 2014 ” สุดยอดนักคิดนักพัฒนา” รางวัลชนะเลิศ จากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ ได้แก่ นายณัฐพล มณีรัตน์ (แผนธุรกิจ สวนกาแฟ) รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอานนท์ ไชยซาววงค์ แผนธุรกิจ ร้านนวดแผนไทย รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายก่อฤกษ์ ก่อสกุล แผนธุรกิจ ธุรกิจตลาดสดสินค้าเกษตรชายแดนใต้ รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นายณัฐพล มณีรัตน์ สาขาวิชาไม้ผล ชั้นปีที่ 3

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ และประทับใจมาก เพราะโครงการนี้มีประโยชน์จริงๆ ได้ความรู้แบบเข้มข้น ได้มองเห็นช่องทาง และโอกาสที่เราจะเป็นนักธุรกิจได้จริงๆ ในส่วนของแผนธุรกิจที่ทําเรื่อง “สวนกาแฟ” นั้น เพราะที่บ้านทําสวนกาแฟอยู่แล้ว จึงอยากที่จะทําสวนกาแฟอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปลูก คั่วเมล็ด แปรรูป พร้อมส่งขายแบบสําเร็จรูป ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง โดยจะทําแบบออร์แกนิกส์ 100% เพื่อเพิ่มช่องทางและทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้ดื่มกาแฟคุณภาพที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด”

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ทั้งการเปิดประสบการณ์ ได้แนวคิด เปิดวิสัยทัศน์ และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ที่สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริงๆ ถือเป็นความสําเร็จร่วมกันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวแม่โจ้อย่างแท้จริง”.