หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยเกษตรกรว่างงาน

Author by 26/02/16No Comments »

ภาพสกุ๊ป      แม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาให้คลายร้อนอยู่บ้าง แต่สภาพความแห้งแล้ง และแหล่งเก็บกักน้ำทั่วไปก็แห้งขอดเหมือนเดิม ส่งผลให้เกิดสภาวะภัยแล้ง ภาคการเกษตรไม่สามารถจะเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากได้ จึงพากันว่างงานมาก เรื่องนี้ น.ส.กัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบเป็นอันมาก

โดยปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงาน ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในวันเกษตรแห่งชาติ 2559ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (27 ก.พ.-6 มี.ค.) ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดอบรมสัมมนาให้กับแรงงานบอกระบบกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนปลูกพืชน้ำน้อย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างโอกาสให้กับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างรายได้ในช่วงภัยแล้ง

สำหรับ แรงงานนอกระบบ คือ ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน เป็นผู้ใช้แรงงานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานหรือไม่มีนายจ้าง ไม่มีค่าจ้าง-ค่าตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานประเภทนี้ถึง 586,246 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตรถึง 275,569 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 ปัจจุบันเกษตรกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยรัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้  การจัดอบรมสัมมนาแรงงานนอกระบบในงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ จะมีแรงงานนอกระบบประมาณ 1,000 คน และอาสาสมัครแรงงานอีก 530 คนเข้าร่วม ในวันเปิดการอบรมสัมมนา จะเรียนเชิญนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ทางด้าน อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผช.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 2 มีนาคม เวลา 9.00 น ณ ห้องข้าว หอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ จะมีการฝึกอบรม และเสวนา “การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย”  แก่เกษตรกรผู้ใช้แรงงานนอกระบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.แม่โจ้ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประสบความสำเร็จ ส่วนวันที่ 3 มีนาคม เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาและฝึก อบรมนานาชาติ ม.แม่โจ้ จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงาน อสร. (ภาคเกษตร) โดยนิมนต์พระอาจารย์ธัมมทีโป ฝึกจิตพิชิตใจ กำหนดจิตพิชิตใจ โดยมีพิธีกรรับเชิญ นางอัฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ หรือ “ป้าจิ๊” ผู้ใช้แนวความคิด “เคลื่อนไหวร่างกาย ภายในดูจิต” การเรียนโยคะ เพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม ในบรรยากาศสุดสงบ เชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

 

5906 Total Views 15 Views Today
อัตราค่าโฆษณา


ผู้ปิดทองหลังพระ


childthainews.net


cmmet.tmd.go.th


kadsuankaew.co.th


presscouncil.or.th


สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย