หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แสดงสินค้า….ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด

Author by 1/08/12No Comments »

แสดงสินค้า….ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด พร้อมคณะเดินทางประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมงานแสดงสินค้า Private Exhibition ครั้งที่ 29 ของลูกค้า Kato Sangyo ณ เมืองโกเบ  ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555