หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แสดงสินค้า…

Author by 21/09/12No Comments »

แสดงสินค้านายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในโครงการเพิ่มห่วงโซ่มูลค่าข้าวจากระดับชุมชนสู่ตลาดอย่างยั่งยืน เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Food and Hotel International 2012  ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2555.