หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เกษตรปลอดภัย…นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Author by 10/08/12No Comments »

                  เกษตรปลอดภัยนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานจอดรถหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมี นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน.