หน้าหลัก » คอลัมนิสต์

จดหมายเหตุล้านนา

Author by 6/08/12No Comments »

งดเหล้าเข้าพรรษา

            ทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษา? เข้าพรรษาคือการที่พระสงฆ์สามเณรจะไม่เดินทางไปค้างคืนที่ไหน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน  ซึ่งเป็นข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณร  แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าหากมีศาสนกิจหรือมีธุระที่จำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่นและจำเป็นต้องค้างคืนด้วย ท่านก็อนุญาตให้ไปได้เช่นกัน แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน  มูลเหตุของการเข้าพรรษาเท่าที่ทราบก็คือ เมื่อครั้งพุทธกาลสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เดินทางจาริกแสวงบุญไปตลอดทั้งปี  ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฝน หนาว ก็ตาม  เหตุเกิดขึ้นในฤดูฝน กล่าวคือพระสงฆ์สามเณรได้เดินทางไปเหยียบย่ำนาข้าวของชาวนาที่ปลูกไว้จนได้รับความเสียหาย ชาวนาจึงได้ไปทูลหรือร้องเรียนต่อพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทรงทราบปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดหรือบัญญัติว่าในช่วงฤดูฝน 3 เดือน ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปี พระสงฆ์สามเณรต้องอยู่จำพรรษาในอารามของตนเองเท่านั้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน  ส่วนพระสงฆ์ท่านจะทำอะไรบ้างนั้น ท่านผู้อ่านก็ต้องไปถามเอาเองก็แล้วกัน  เท่าที่ผมพอจะทราบและมีประสบการณ์ พระสงฆ์สามเณรก็จะตั้งจิตอธิฐานหรือมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ตลอดพรรษานี้จะฉันอาหารเพียงมื้อเดียว,  ไม่รับกิจนิมนต์ใด ๆ ทั้งสิ้น,  ตั้งจิตอธิฐานจะท่องบทสวดมนต์ทุกบทได้จนหมด, ตั้งจิตอธิฐานจะทำวัตรสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นมิให้ขาดแม้แต่วันเดียว,  ตั้งจิตอธิฐานว่าจะไม่สนทนากับบุคคลอื่น และ/หรือมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมากมาย  อย่างนี้เป็นต้น

สังคมปัจจุบันนำเอาการเข้าพรรษาของพระสงฆ์สามเณรมาประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง กล่าวคือเมื่อพระสงฆ์สามเณรเข้าพรรษายังงดการเดินทางไปไหนมาไหน ดังนั้น เราควรจะอดจะงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 3 เดือนหรือตลอดพรรษา  ซึ่งอย่างน้อย ๆ ก็จะได้ประหยัดเงิน และที่สำคัญที่สุดจะทำให้มีสุขภาพที่ดี ตับ ไต ไส้ พุง จะได้ทำงานน้อยลงกว่าปกติที่เป็นอยู่ เพราะเหตุว่าแอลกอฮอล์เป็นของร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ร่างกาย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งใครเป็นโรคนี้แล้วต้องเตรียม ตัวเตรียมใจล่วงหน้าไว้ก่อน ถ้าเป็นตรงจุดที่ไม่สำคัญของร่างกายก็อยู่ได้นานหลายปี แต่หากเป็นที่ตับ จะกลับบ้านเก่าเร็วกว่าเป็นที่อื่น ๆ คนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็มักจะพูดว่า เข้าพรรษานั้นควรจะดื่มให้มากที่สุด   แต่หากอยู่นอกพรรษาควรจะงดดื่ม เหตุผลก็คือว่าเข้าพรรษามีระยะเวลา 3 เดือน แต่นอกพรรษามีเวลาถึง 9 เดือน ซึ่งมันก็เป็นความจริงตามที่เขาพูดและถูกต้อง แต่จะปฏิบัติได้หรือไม่นั้นก็ค่อยพูดกันอีกทีหนึ่ง ท่านผู้อ่านลองนึกดูว่าขนาดให้งดแค่ 3 เดือนแล้วยังทำไม่ได้ แล้วให้งด 9 เดือนเลย มันจะเป็นไปได้อย่างไร ซึ่งเราก็ไม่ว่ากัน โดยสรุปแล้วก็คือกินมันตลอดทั้งปีนั่นแหละ แถมยังพูดว่า คนไม่กินเหล้าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งตายตั้งเยอะแยะ

การรณรงค์เรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเจตนาดีของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม  ซึ่งท่านใดจะให้ความร่วมมือหรือไม่ร่วมมือก็ไม่มีใครห้าม ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคล  ผมเองก็งดดื่มตามที่ท่านเขาเหล่านั้นได้รณรงค์  ซึ่งเมื่อเราไม่ดื่มมีข้อดีคือ 1. ไม่ต้องเสียเงิน 2. มีสุขภาพทางกายและใจดีขึ้น 3. สมองมีความปลอดโปร่ง 4. การนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนทำให้นอนหลับสนิท 5. เวลาขับรถมีสติดีกว่าที่เราดื่ม นั่นคือความไม่ประมาท 6. สังคมรอบข้างชื่นชมยินดีทั้งที่เป็นคนดื่มและไม่ดื่ม 7. เงินที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่านำไปซื้อเหล้า 8. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวคือพ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้อง  ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อทวงติงของคนที่ดื่มเขาก็พูดว่า 1. ทำให้สร้างบรรยากาศความคุ้นเคยกันมากขึ้น 2. ทำให้กล้าตัดสินใจนั่นคือกล้าพูด กล้าแสดงออก ถึงแม้ว่าจะมีผลเสียในเบื้องต้น แต่ผลตอบแทนในเบื้องปลายมันคุ้มค่า 3. ถ้าเหล้าไม่ดีเขาผลิตขายทำไม ทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ดื่มกินกัน 4. ตายไปแล้วยมบาลถามว่าเหล้ามีรสชาติอย่างไร ตอบไม่ได้ก็ต้องตกนรก แต่ถ้าตอบได้จะได้ขึ้นสวรรค์ ถ้ารู้ยังงี้กูอยู่เมืองมนุษย์เมาแม่มันทั้งวันเลย 5. ทำให้มีเพื่อนฝูงเยอะ แยะมากมาย 6. ทำให้คลายเหงาเศร้าสร้อยได้ดั่งใจว่า อันตัวเราไม่เมาเหล้า แต่ยังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน  อันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้เป็นประจำทุกค่ำคืน  7. กินพอดี ๆ ก็ขับเลือดขับลมได้เป็นอย่างดี และ/หรืออาจจะมีเหตุผลอีกมากมายก็ว่ากันไป

ดังนั้น งดเหล้าเข้าพรรษาหรืองดอบายมุขอื่น ๆ เช่น เล่นการพนัน  เที่ยวกลางคืน ท่านจะงดหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ งดได้ก็ดีไป ไม่งดก็ไม่เป็นไร ท้องใครก็ท้องมัน เงินใครก็เงินมัน ตัวใครก็ตัวมัน ถ้าเราไปพูดไปบอกไปเตือนเขาว่าอย่าดื่มเลยไม่มันดี คนที่ดื่มและมีอาการมึนเมาก็มักจะพูดว่า “ฮาบ่าได้เอาสตางค์คิงเขามาซื้อกิ๋นลอ” เราก็ต้องหน้าชาทันที ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็ไม่น่าจะเกิน 100 ปี ควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่เกิดมากับเขาภพหนึ่งชาติหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็พอสรุปได้ดังนี้ 1. ทำให้เกิดความประมาท โดยเฉพาะ การขับขี่ยวดยานพาหนะ 2. ขาดสติยั้งคิด มักทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท  3. ทำให้สูญเสียเงินทองกับสิ่งที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายน้อย และ 4. บั่นทอนสุขภาพ เช่น สมอง ตับ กระเพาะ ลำไส้ ฯลฯ ตลอดส่งกระทบต่อหน้าที่การงาน ต่อครอบครัว ต่อสังคมโดยส่วนรวม ก็ฝากพิจารณาตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลก็แล้วกันว่าควรจะทำอะไรดีในเข้าพรรษาของทุก ๆ ปี.

สมทบ  พาจรทิศ

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.