หน้าหลัก » คอลัมนิสต์

ตอนที่ 346 หวั่นไหวในพฤติกรรมของดาวเสาร์ ( ตอนที่ 2 )

Author by 21/02/12No Comments »

ชาวอินเดียยกดาวเสาร์ให้เป็นเทพเจ้าแห่งยะมะ เพราะอยู่ในสถานะที่แสดงความยาวนานของชีวิต หากใครต้องการดูว่า ดวงชะตาท่านมีอายุยืนยาวนานแค่ไหน บางทีถึงขั้นต้องดูตำแหน่งดาวเสาร์ และการโยคเกณฑ์ของพระเสาร์มาประกอบด้วย

แต่อย่างไรก็ตามโหรต่างสำนักก็รวมความยกให้พระเสาร์เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์โศรก ความมืด ความลี้ลับ ความชั่วร้าย ความสูญเสีย และความโชคร้าย พระเสาร์มีกายวิภาคทางวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความมืด เนื่องจากไม่มีแสงในตนเอง และห่างไกลพระอาทิตย์ เย็น แห้ง มีความเฉื่อย

ดาวเสาร์ในสายตาโหรมักได้เป็นตัวแทนของคนสูงอายุ คนบอบบาง เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน หรือกรรมกร คนทำเหมือง พวกช่างต่างๆ พ่อค้าขยะ หรือขายของเก่า พ่อค้าถ่าน พวกค้าขายที่ดิน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หากเป็นร่างกายอาจหมายถึงหัวเข่า กระดูก ม้าม ฟัน หู

หากเป็นพวกผลผลิตพระเสาร์ยังรวมไปถึงพวกน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ การถลุงแร่ถลุงเหล็ก ไม้ ทางเศรษฐกิจพระเสาร์หมายถึงการเก็บภาษีอากรราษฎรที่รุนแรง การประท้วง ปัญหาแรงงาน การโอนกิจการไปเป็นของต่างชาติ การทำสงคราม กิจการเหมือง การเสียวัตถุข้าวของ และการขาดแคลนสินค้า

นอกจากนั้นการพักร เสริด มณฑ์..ของพระเสาร์ ในปีนี้ให้ทำนายได้ว่าโอกาสของภาวะแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงมีเข้ามาแน่นอน และการเกิดแผ่นดินไหว หรือโรคระบาดหนีไม่พ้น ที่น่ากลัว ผู้คนจะเกิดโรคผิวหนังที่ ประหลาดมาแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิด

ดวงประเทศดาวเสาร์เข้าเรือนที่เจ็ด ถือว่าร้อนไปในทุกๆ เรื่อง และเล็งลัคนาย่อมก่อให้ผู้คนทั้งโลก และประเทศไทยได้ผลกระทบในการวิตกจริตต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพโลก สิ่งแวดล้อม มลภาวะ อากาศที่แปรปรวนวิปริตรุนแรง ที่ใดไม่ควรเกิดแบบไหนก็จักเกิดเหตุใหม่ๆไม่คาดฝันจนผู้คนปรับตนไม่ค่อยๆได้

ส่วนเมืองเชียงใหม่ดาวเสาร์เข้ามรณะ สิ่งที่น่าหวั่นเกรงมาก คือการที่จะมีแผ่นดินไหวแผ่นดินทรุด และก่อเหตุมรณกรรมที่แปลกๆ ของคนบ้านเรา ดังนั้นในปี 2555 ยาวไปจนปี 2557 จะกระทำการณ์ใดคิดอะไรให้รอบคอบก่อนลงมือกระทำ

ดาวเสาร์มีพลังมากในสามปีนี้ เพราะกินตำแหน่งมหาอุจ หากคราใดพระอาทิตย์เวียนเข้ามามีแรงส่ง พระเสาร์ยิ่งจักสำแดงอานุภาพออกมาอย่างรุนแรง สมควรที่โหรทุกสำนักจะหวาดกลัวแรงกระทำจากพระเสาร์

สำหรับทุกคู่รักบนพิภพแห่งนี้ สามปีจากนี้ความรักมักไม่แน่นอน รวมถึงนักธุรกิจหรือผู้บริหารประเทศให้พึงตระหนักดีว่า งานใดโครงการใหญ่ไหนๆ หากต้องมีหุ้นส่วนก็ให้พึงระวัง อย่าวางใจไปจนหมดหรืออย่าทุ่มการลงทุนไปจนเต็มร้อยเพราะโอกาสถูกหักหลังหรือคดโกงกันมีมาก

พระเสาร์ยั่วใจคนให้มองความความซื่อสัตย์ไปที่ผลประโยชน์ได้ทันที นอกจากนั้นปัญหาผู้ใช้แรงงาน กรรมกร และผู้ยากไร้จะรุนแรงจนอาจกลายไปเป็นชนวนสงครามครั้งใหม่ขึ้นมาได้โดยง่าย นี่คือการทำงานของพระเสาร์.

มณฑา เภาวัฒนาสุข.