หน้าหลัก » คอลัมภ์ท้องถิ่นของเรา

คืนความสุขชาวนา

Author by 1/08/14No Comments »

ท้องถิ่นของเรา          ช่วงที่ผ่านมาทุกจังหวัด ต่างจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้ชาวนา”ประคบประหงมกระดูกสันหลังของชาติ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ให้เราได้กินข้าวทุกวันนี้

ที่เชียงใหม่ รองผู้ว่าฯ นาวิน สินธุสอาด เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้น ทุนการผลิตข้าว และคืนความสุขให้ชาวนา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เมื่อวันก่อน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นแม่งานใหญ่  ชาวนาไปร่วมงานกันหนาตา

ภายในงานมีการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการแก้ไขยางพาราทั้งระบบ ปิดท้ายด้วยการประกวดรำวงย้อนยุค สร้างความบันเทิงเริงใจให้เหล่าชาวนา ได้พอหอมปากหอมคอ

ขยับไปที่ อบต.สันกำแพง นายทวีศักดิ์ ขัตติวงษ์ นายก อบต.เห็นอกเห็นใจชาวนา ที่ทุกข์ยากลำบาก โดยเฉพาะการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะส่งน้ำเข้านาในแต่ละปี

จึงผุดแนวคิดนำเสนอปัญหาของชาวนาในที่ประชุมสภาฯ ส.อบต.ต่างเห็นชอบในแนวคิดของนายกฯ  ”ไฟเขียว”ให้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 2.25 ล้านบาท นำไปจัดซื้อรถแบ็คโฮ ขนาด 80 แรงม้า มาบริการให้ชาวนาในพื้นที่ สร้างความพึงพอใจให้ชาวนาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้รถแบ็คโฮ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งขุดทั้งถมดิน และงานอื่นสารพัด เป็นการลงทุนที่ถือว่าคุ้มค่า แต่ต้องไม่เผลอไผลนำรถ ไปใช้งานส่วนตัว หรือพวกพ้อง ต้องเป็นงานส่วนรวมเท่านั้น

เห็นผู้นำท้องถิ่นกระตือรือร้นใส่ใจกับปัญหาของประชาชนทุกระดับ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ก็ดีใจแทนชาว ต.สันกำแพง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้คนดีมีวิสัยทัศน์เข้ามาบริหารท้องถิ่นให้มีความผาสุกสืบไป.