หน้าหลัก » คอลัมภ์ท้องถิ่นของเรา

ต้องช่วยกันดูแล

Author by 18/07/14No Comments »

ท้องถิ่นของเรา          คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้วางนโยบายสำคัญในการจัดระเบียบกลุ่มบุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาปักหลัก “ขายแรงงาน”ในประเทศไทย โดยให้เจ้าของโรงงาน สถานประกอบการ นำบุคคลต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล

ที่ผ่านมา  จ.เชียงใหม่ โดย พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.จทบ.ที่ 33 ร่วมกับทางจังหวัด สั่งกวดขัน บุคคลต่างด้าว ที่พากันยืนเร่ขายแรงงาน ย่านป่าแพ่ง ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านให้เห็นอีก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สมกับเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคเหนือ

ส่วนการกวดขันบุคคลต่างด้าวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ คงต้องเป็นการบ้านข้อสำคัญ ที่ “ผกก.ไก่”พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรเชียงใหม่ จะต้องเร่งแก้ปัญหา ทั้งการขับขี่รถผิดกฎจราจร อาทิ สวนทางวันเวย์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซ้อนสาม) ขับขี่รถตัดเข้า-ออกคูเมือง ที่มักพบเห็นเป็นภาพชินตาทุกวัน

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา นาที หากขับขี่รถด้วยความประมาท และคึกคะนอง

ด้าน นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ต้องออกแรงร่วมด้วยช่วยกัน อาจเชิญไปยัง เจ้าของโรงงาน สถานประกอบการ ร้านค้า หรือปั๊มน้ำมัน จัดให้บุคคลต่างด้าวเข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายจราจร น่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ทางหนึ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ. เชียงใหม่ ได้เปิดโรงแรมหรู จัดอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ศปถ.อปท.

เป็นดาวกระจายให้ทุกพื้นที่มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สอดคล้องกับการจัดระเบียบบุคคลต่างด้าวของ คสช.

ทั้งนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศปถ.อปท.ที่คิดเร็ว-ทำเร็ว อาจจะมีการจัดอบรมความรู้กฎหมายจราจรแก่ ประชาชน ซึ่งสามารถนำบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในหมู่บ้าน ตำบล เข้ารับการอบรมในคราวเดียวกัน น่าจะเข้าท่าเข้าที

ช่วยกันใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับจังหวัดอย่างนี้ อุบัติเหตุทางถนนน่าจะลดน้อยลง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ.