หน้าหลัก » คอลัมภ์ท้องถิ่นของเรา

โตไปไม่โกง

Author by 25/07/14No Comments »

ท้องถิ่นของเรา          จั่วหัวคอลัมน์วันนี้ ถือว่าเหมาะเหม็งกับสถานการณ์บ้านเมืองในยามนี้ ที่ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เข้ามาคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และประกาศนโยบายขจัด “ทุจริตคอรัปชั่น”ในวงราชการให้สิ้นซาก

จากการที่ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน สานต่อกิจกรรม “โรงเรียนสีขาว” ในวันพุธที่ 30 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ต.บ้านกลาง จะมีเด็กโรงเรียนในพื้นที่ 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนธนรัตน์วิทยา และโรงเรียนวัดขี้เหล็ก จำนวน 120 คน

เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียน ได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตน โดยยึดหลักความพอประมาณ ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ  และเห็นถึงความสำคัญของความ”ซื่อสัตย์โปร่งใส”

กิจกรรมที่เทศบาลตำบลบ้านกลางจัดขึ้น จะมีการเปิด “เดย์แค้มป์” โดยพระมหาเอนก จันทโชโต หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.ลำพูน และคณะ เป็นวิทยากร “เติมสมอง”สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม “ฉันจะไม่โกง”ให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อเด็กได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดีของสังคม ตั้งแต่เยาว์วัย เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ต.บ้านกลางจะปลอดจากการ “ทุจริตคอรัปชั่น” ไม่มีใครหาญกล้า “โกงบ้าน-โกงเมือง”แค่คิดก็อายเด็กๆแล้ว

มองไปข้างหน้า กิจกรรม “โรงเรียนสีขาว”ที่เทศบาลตำบลบ้านกลางจัดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน น่าจะนำไปเป็นแบบอย่าง สร้างเครือข่ายขยายฐาน จากตำบลสู่ตำบล เป็นวงกว้างออกไปยิ่งมากก็ยิ่งดีกับบ้านเมือง

          มาร่วมมือร่วมใจกันสกัดกั้น “ทุจริตคอรัปชั่น” ให้หมดไปจากสังคมไทย อย่าให้ “คนโกง”มีที่ยืนในสังคม และเมื่อถึงเวลานั้น ประชาชนคนไทยจะมีความสุขอย่างยั่งยืน.