หน้าหลัก » คอลัมภ์ ฅนของประชาชน

“ฅนของประชาชน” 10 ก.ค. 57

Author by 10/07/14No Comments »

ฅนของประชาชน         วันนี้หวังเพียงแต่นานาชาติจะเข้าใจรากเหง้าของ ประเทศไทย มากขึ้นและกลับมาทบทวนบทบาทที่มุ่งแต่จะบอยคอตแซงซั่นประเทศเรา ในความเป็นจริงอาจเข้าใจได้ว่า ระบอบประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพแก่มนุษย์ดีที่สุด แต่วิธีการที่จะได้มาอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปที่ใช้ได้อย่างลงตัวกับทุกประเทศ เพราะนั่นย่อมมีปัจจัยทางภูมิหลังและวัฒนธรรมเฉพาะ ที่เป็นตัวแปรของความเหมาะสมแต่ละกรณี เอาเป็นว่าต้องทำใจให้เป็นกลาง ยอมรับความจริง แล้วคงได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ด้วยกัน!

เปิดฉากวันนี้ต้องร่วมแสดงความยินดีกับอดีตพ่อเมืองเชียงใหม่และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้อยู่ในหัวใจของคน เชียงใหม่เสมอ นาม ..ปนัดดา  ดิศกุล ที่บัดนี้มีคำสั่ง คสช.ให้ขยับไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริง การไปรับตำแหน่งในบรรยากาศเช่นนี้การทำหน้าที่แม่บ้านให้ คสช.คงไม่ง่ายนัก แต่เชื่อมั่นว่าท่านหม่อมจะใช้ทั้งสมองและประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทะลุทะลวงปัญหาต่างๆไปได้อย่างไม่ยาก!

และอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่มีการสลับเก้าอี้อำนาจในกระทรวงมหาดไทยที่คราวนี้โยก ศิริพงษ์  ห่านตระกูล จากอธิบดีกรมการปกครองไปนั่งแท่นรองปลัดกระทรวงมหาด ไทย และส้มหล่นไปที่   กฤษฎา  บุญราช จาก ผวจ.สงขลา อดีตนายอำเภอแม่อายไปนั่งเก้าอี้อธิบดีแทน สมบัติผลัดกันชมคราวนี้ก็ด้วยเหตุผล เพื่อความเหมาะสม เช่นเคย!

เหลือเวลาราชการอีก 3 เดือนก่อนเกษียณอายุราชการจากปกคอสิงห์มหาดไทย สุวรรณ  กล่าวสุนทร ผวจ.ลำพูน เนื้อแท้คน ลำปาง 1 ปีที่ผ่านมาในเก้าอี้พ่อเมืองลำพูน แม้เป็นจังหวัดเล็กแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคนคุณภาพเกือบทุกวงการ สำหรับช่วงสุดท้ายที่เหลือเร่งสร้างผลงานให้กับเมืองหละปูนให้สมกับในช่วงชีวิตหนึ่งได้มารับใช้ชาวลำพูน เมืองที่สงบร่มเย็นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม หลายคนเขาฝากชื่นชมมา!

ในช่วงฤดูฝนซึ่งทุกปีน้ำยมหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทุกปี    สำหรับปีนี้ โชคชัย  พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ปัดฝุ่นเตรียมแผนรองรับภัยน้ำท่วมแต่เนิ่นๆ ทั้งงบกลาง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเพียบ พร้อมจัดเตรียมการซ้อมแผนอพยพไว้พร้อมสรรพ ชาวบ้านอุ่นใจในระดับหนึ่ง!

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากที่เกิดประจำทุกปี  พงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ สภ.แม่ยาว จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำหลากโคลนถล่มจากเทือกเขาแม่ยาวและลำห้วยขุนแม่ยาว ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนและชาวแม่ยาวทุกกลุ่ม คาดว่าเมื่อเกิดภัยจะลดความสูญเสียได้ทันการณ์!

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ใกล้ตัวกับโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ซึ่งหัวเรือใหญ่ คนอง  กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จัดเต็มเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย งานนี้ กฟภ.ลำพูน ให้ความร่วมมือจัดวิทยากรให้เต็มอัตราศึก!

เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์พื้นบ้าน ไพรสณย์  ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน ส่งเสริมวิธีปลูกข้าวเส้นเดียวตามรูปแบบเกษตรแนวใหม่ พี อาร์ โมเดล บริเวณแปลงนาสาธิตบ้านหัวขัว ต.ห้วยยางขาม เป้าหมายลดต้นทุนเพิ่มต้นข้าวและต้นเงิน ชาวเมืองน้ำกว๊านเตรียมขยายผลไปพื้นที่อื่นต่อ!

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐวุฒิชัย  ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา รณรงค์สร้างค่านิยมใหม่เน้นประหยัดและส่งเสริมสุขภาพ โดยขอความร่วมมืองดจัดเลี้ยงสุราในงานบุญ งานแต่ง งานศพ เปลี่ยนเป็นน้ำสมุนไพร น้ำหวานแทน ผลตอบรับดีเกินคาด เตรียมขยายผลทั่วพื้นที่ให้เป็นแม่แบบนำร่องให้ได้!

ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัมพันธ์  วงษ์ดี อธิการบดี ม.พายัพคนใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นให้สถาบันแห่งนี้ขึ้นชั้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคและประเทศ  ด้วยความรู้และประสบการณ์ครุศาสตร์ จุฬาฯ ดุริยศิลป์เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาโทจากอเมริกาคงบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก!

          คำคมส่งท้ายเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็น