หน้าหลัก » คอลัมภ์ ฅนของประชาชน

“ฅนของประชาชน” 30 เม.ย. 58

Author by 30/04/15No Comments »

ฅนของประชาชน       จากเหตุการณ์คาร์บอมบ์โผล่ที่โน่นที่นี่เป็นการบ้านที่ฝ่ายความมั่นคงและ คสช.  ต้องจัดการให้อยู่หมัด  เพราะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นถึงเครดิตของ คสช. รัฐบาลโดยตรง  และไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในยุคอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นนี้  ใครหนอที่หาญกล้าเหลือเกิน  หากงานนี้กระชากหน้ากากตัวจริงออกมาได้รับรองว่ามีเรื่องให้ลากไส้กันยาวแน่  โปรดรอชม  !

เป็นข่าวใหญ่สอดกับสุภาษิตไทย  ”น้ำลดตอผุด”   เมื่อ ปปช. ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของ ธาริต   เพ็งดิษฐ์  อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)   และภรรยา  กว่า 40 ล้านบาทพร้อมให้โอกาสแสดงที่มาของทรัพย์สินทั้งหลาย  อุทาหรณ์เช่นนี้จึงเป็นที่มาของคำถามตามมาว่า  ปัจจุบันตำแหน่งราชการใหญ่ ๆ  ล้วนผูกติดกับการเมืองใช่หรือไม่ ?  เพราะเห็นแต่การเมืองโคลงลูกกะโล่ก็เคลงตาม  เวรกรรม  !

ในการถกร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.  ฟังจากปากของ  พงศ์โพยม  วาศภูติ  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่เปิดประเด็นไว้หลายประการได้แก่  การกำกับดูแลท้องถิ่นของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องลดลงและไปเพิ่มบทบาทให้ชุมชนและภาคประชาชนแทนโดยเฉพาะการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารและสมาชิกสภา  ควรมีการจัดตั้งสภาหรือคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ  เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปแบบ  คิดแบบนี้ใครหรือฝ่ายไหนจะค้อนขวับหรือไม่  คงต้องคิดตามกันเอาเอง  !

ขณะที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กลับปิ้งไอเดียใหม่สร้างองค์กรการบริหารภูมิภาคใหม่ในชื่อว่า  องค์กร บริหารภาค โดยเป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางที่ได้รับมอบอำนาจเต็มรูปแบบมาบริหารงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเขตหลายจังหวัด  ซึ่งอาจมีการต่อยอดถึงการก่อตั้งองค์กรบริหารภาค  และผู้ว่าราชการภาค  ตามมาในอนาคต  จะตกผลึกอย่างไรก็ต้องรอฟัง  !

นี่ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแทรกกลางระหว่างการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อแว่วว่า  จักรมณฑ์  ผาสุกวณิช  รมว.อุตสาหกรรม  จะเสนอให้ใช้ ม.44  ให้มีการก่อสร้างเตาเผาขยะในพื้นที่ ต่างๆ  ของประเทศเพื่อแก้ปัญหาขยะที่นับวันจะ หนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งงานนี้  เกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  สปช. ด้านการปกครองท้องถิ่นเห็นแย้งทันทีทันควัน  เรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนอย่างนี้ถามเขาหน่อยดีไหม  !

วันนี้จนถึง  2  พฤษภาคม  วัฒนา  จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้  อ.เมืองลำพูน  เชิญไปร่วมทำบุญทำทานในงานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ  ประจำปี 2558  ณ  สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ – บ่อน้ำทิพย์)  หมู่ที่ 12  ต. มะเขือแจ้  งานนี้มีกิจกรรมแข่งขันเดินขึ้นดอยขะม้อพิชิตบันไดบุญ 1,749 ขั้น  และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมายก่อนอัญเชิญน้ำทิพย์ไปสรงองค์พระธาตุหริภุญชัย  เจ้าตัวถือโอกาสนี้บอกบุญ   ทั่วกัน  !

กีฬา  กีฬา  เป็นยาวิเศษ  สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง  ช่วง 2 – 10  พฤษภาคม 2558  สว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย  รับเต็มหน้าตักเป็นเจ้าภาพกีฬาประชาชนในชื่อดอยสะเก็ดเกมส์ ซึ่งจะเป็นการชิงชัยทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านของพี่น้องจาก  13  เทศบาล  และ 1 อบต.  ของ อ.ดอยสะเก็ด  โดยจะมีพิธีปิดในวันที่  10  พฤษภาคม  2558  ช่วงบ่าย  งานรวมพลอย่างนี้ สุรศักดิ์  โอสถิตย์พร  ส.อบจ.เชียงใหม่  เขต อ.ดอยสะเก็ด สนับสนุนเต็มที่  !

นี่ก็เดือดร้อนกันมานานจนต้องฟ้องร้องถึงศาล  สมบัติ  เกียรติอนันต์  นายก อบต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง  รับลูกต่อตามคำสั่งศาลปกครองเชียงใหม่ที่มีคำสั่งให้ฟาร์มสุกรที่บ้านร้องขุด  หมู่ 10   ต้องปรับปรุงโรงเรือนเป็นระบบปิด  ป้องกันกลิ่นและแมลงวันรวมถึงน้ำเสียไปกระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้านในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เรื่องอย่างนี้คนลงทุนต้องเข้าใจอย่าคิดเพียงแต่ได้หากจะอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  !

วันก่อนติดตามการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ขอให้กำลังใจ  สรณะ   เทพเนาว์  ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ในฐานะนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 1 ใน สปช. ด้านการปกครองท้องถิ่นที่ได้เสนอแนะแนวทางปฏิรูป อปท. หลายประเด็นได้แก่  การจัดตั้งกองทุนเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  การเร่งรัดการออกกฎหมายท้องถิ่นที่เป็นหัวใจการบริหารท้องถิ่น 4 ฉบับ  เป็นต้น  เสียงจะดังหรือไม่ชนชาวท้องถิ่นต้องติดตาม  !

ด้วยหัวใจที่ติดดินเต็มร้อย  การุณ  รัตนธรรม  นายก อบต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง  ให้การสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องไตลื้อในเขต ต.ม่อนปิ่น  เต็มที่ด้วยการร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนสานสัมพันธ์ไตลื้อทั้งต่างจังหวัดและต่างอำเภอไม่ขาด  อย่างนี้ได้ใจชาวไตลื้อม่อนปิ่นเต็มร้อย  !

            คำคมส่งท้าย  ”อย่าเก็บเงินที่เหลือจากการจ่าย  แต่ควรจ่ายจากเงินเหลือเก็บ“.