หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“ขยะ” เทศกาลลอยกระทง

Author by 28/10/14No Comments »

images        เทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่ ทุกปี ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นคือ “ขยะ” จากเศษกระทง หรืออื่นๆที่บรรดานักท่องเที่ยวนำมาลอยกระทงในแม่น้ำปิง

ในปีนี้ นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากการลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีโครงการชลประทานเชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและรับผิดชอบในการจัดเก็บ นำโดยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุลฝ่ายจัดสรรน้ำ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดการในปีนี้ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีปริมาณของ เศษกระทง ขยะ ตกค้างเป็นจำนวนกว่า 300 ตันมีความหนาของเศษกระทงต่างๆ อยู่มากกว่า 50 เซนติเมตร ณ บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำของชลประทาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดเก็บและขนย้ายไปยังจุด จัดการขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่อำเภอฮอด สำหรับเศษกระทง ขยะและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากเศษปฏิกูลต่าง ๆ หากทิ้งไว้นาน ก็จะส่งกลิ่นเหม็นจำเป็นต้องเร่งขนย้าย

“ที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือจากท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในแนวแม่น้ำปิงเพื่อร่วมกันจัดการซึ่งนับตั้งแต่มีประตูระบายน้ำที่ตำบลป่าแดด ทำให้เศษกระทงและเศษปฏิกูลมาตกค้างเป็นจำนวนมากขึ้น หากปล่อยประตูน้ำจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำปิงและจะเป็นปัญหากับพื้นที่ทางตอนใต้ในแต่ละปีได้ประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีกำลังพลจำกัด มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะค่าน้ำมันยานพาหนะ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางสำหรับการจัดการในปีนี้และวางแผนในการจัดการในระยะยาวต่อไป”

ครับนี่คือผลการประชุมหารือแก้ไขปัญหา

ซึ่งอีกแนวทางหนึ่งก็คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ดูแลพื้นที่บริเวณ “น้ำปิง”ไหลผ่าน ก็น่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะตกค้าง อย่างน้อยๆก็ช่วยกันรักษาแม่น้ำปิงให้ใสสะอาด ไม่เน่าเสีย

จึงขอฝากเรื่องนี้ให้กับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ร่วมมือกันในเรื่องนี้ครับ เพราะไหนๆ “ขยะ” ในเชียงใหม่ของเรานับวันมีปัญหาหนักอยู่แล้ว

                   ชาติ ทุ่งเสี้ยว /รายงาน