หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“ท้องถิ่น”ส่อเค้าทุจริตมากที่สุด

Author by 9/12/14No Comments »

thainews180          ผมเคยเขียนมาหลายครั้ง กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จัดทำหนังสือแนะแนวเกี่ยวกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนำตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกระเบียบ จำนวนมาก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ

          แต่กระนั้นก็ตาม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นหน่วยงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเรื่อง การคอรัปชั่น ซึ่งหลายจังหวัดมีการร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ผมขอยกตัวอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางสำนักงาน ปปช.จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมูลกว่า 80 %

โดย นายกิตติคุณ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงผลการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 17 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการ ปปช.พิจารณา และบางเรื่องอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าใหม้ในปีงบประมาณ 2558 มี 5 เรื่อง อยู่ระหว่างการส่งสำนวนไปให้ส่วนกลางพิจารณา 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง 1 เรื่อง โดยเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อำเภอปาย ซึ่งมีปัญหาระหว่างเจ้าของที่ดินกับราษฏรที่ส่งเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจ สอบ

นายกิตติคุณ ยังกล่าวอีกว่า จากการเข้าไปตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีมูลกว่า 80% เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ส่วนจำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบทั้ง สิ้น 412 บัญชี

นี่แค่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเล็กๆนะครับ

ถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ละก้อ!!ผมบอกได้คำเดียวว่า หนาวววววว!ครับ.

- ชาติ ทุ่งเสี้ยว-