หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“ท้องถิ่น” ควรร่วมมือลดการเผา

Author by 28/01/15No Comments »

120208091627          ปัญหา “หมอกควัน” ในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงนี้เริ่มจะมีปัญหา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ คิกออฟ รณรงค์ไม่เผาป่า เพราะถ้าเกิดหมอกควันแล้ว จะสร้างปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพรวมไปถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ประจำปี 2558 ชิงเผาก่อนเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตั้งเป้าลดจุด Hotspot 20% พร้อมตั้งรางวัลนำจับหากพบผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้นายชัชวาลย์ พุทธโธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีสภาพอากาศของประเทศไทยจะเกิดความแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรง ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นช่วงที่มีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลปัญหาดังกล่าวด้วยการกำจัดเชื้อเพลิง เศษวัสดุ ใบไม้แห้ง หรือการชิงเผา ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2558แล้ว โดยขณะนี้ได้มีการลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมายที่เคยมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการชิงเผา รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมเตรียมตั้งด่านสกัดกลุ่มหาของป่าเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและการลงโทษทางกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน รวมไปถึงได้ตั้งรางวัลนำจับหากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิด

นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทำ MOU กับชาวบ้าน โดยการสร้างเงื่อนไขว่าหากชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการลดการเผา จนกระทั่งลดการเกิด Hotspot ได้ เมื่อมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานั้น ทางหน่วยงานราชการพร้อมที่จะมีรางวัลตอบแทนให้กับชุมชนนั้นๆด้วย

ทั้งนี้ อำเภอไชยปราการได้กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จากปีที่ผ่านมาให้ได้อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 2557 นั้น อำเภอไชยปราการ มีจุด Hotspot เกิดขึ้นทั้งหมด 98 ครั้งด้วยกัน

อำเภอไชยปราการเป็นอีกอำเภอหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงปัญหาหมอกควัน และที่ผ่านมาไม่ว่าอำเภออมก๋อย แม่แจ่ม ฮอด จอมทอง หางดง แม่ออน แม่แตง ล้วนติดอันดับของการเผาป่า ดังนั้นถ้าอำเภอจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันรณรงค์ ผมเชื่อแน่ว่าปัญหาหมอกควันในปีนี้คงไม่หนักหนาสาหัส ถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงๆจังๆ.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว