หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“ท้องถิ่น” ต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น

Author by 16/06/15No Comments »

คอรัปชั่น          นโยบายที่ชัดเจน และเข้มของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนึ่งในนโยบายนั่นคือเรื่อง “ทุจริตคอรัปชั่น” เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นการบั่นทอนประเทศ แม้จะยอมรับว่าเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีมานานแล้ว และมีทุกวงการ

ผลของการกระทำที่ผ่านๆมา จะถูกเผยแพร่ประชาชนในขณะนี้ หลายโครงการของรัฐมีการคอรัปชั่น สุดท้าย “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” รับกรรมกันไปไม่ว่าจะถูกโยกย้าย หรือดำเนินคดี

ในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำกับผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่มีค่าอำนวยความสะดวกในหน่วยงานราชการ และไม่มีเงินทอน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่ยังต่ำกว่าเป้ามาก

หลายวันก่อนนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ      โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการสำคัญ โดยได้เน้นหนักเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณท้องถิ่นขอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการคลัง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาไฟป่า ดูแลป้องกันปัญหายาเสพติด อีกทั้งดูแลปัญหาขยะซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติตามแผนรณรงค์เมืองสะอาด คนในชาติเป็นสุขของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว กำจัดขยะในครัวเรือน คัดแยกขยะนำไปทำเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะปัญหาบ่อขยะที่อำเภอแม่ริม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย เน้นย้ำจะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่มีค่าอำนวยความสะดวกในหน่วยงานราชการ และไม่มีเงินทอน อีกทั้งเร่งรัดการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติ 371 โครงการ งบประมาณกว่า 692 ล้านบาท ที่มีเป้าจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 74 แต่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 24 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม “ท้องถิ่น” หากถูกร้องเรียนพัวพันการทุจริตคอรัปชั่น บอกได้คำเดียวว่า ช่วงนี้ “หนาวแน่”!!