หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“บ้านสันกลาง” ชุมชนต้นแบบ กับกฎระเบียบงานศพปลอดเหล้า

Author by 19/08/14No Comments »

ภาพอ้ายชาติ          หลังจากที่คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันกลางเหนือ หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “ลดดื่มสักนิดเพื่อชีวิตที่ดี” ด้วยการออกกฎระเบียบงานศพปลอดเหล้า โดยใช้มาตรการทางสังคมมากดดันบรรดาคอทองแดงทั้งหลาย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง

ล่าสุดได้มีผู้นำชุมชนจาก อ. แม่แตง 3 ตำบล อ.สันทราย 3 ตำบล อ.สันกำแพง ตำบลปูคา ตำบลออนใต้  2 ตำบล  มาศึกษาดูงานและชมนิทัศน์การโครงการ “ลดดื่มสักนิด เพื่อชีวิตที่ดี”   ที่บ้านสันกลางเหนือ หมู่ 4 ต.สันกลาง  อ. สันกำแพง  ที่บ้านของนายสนิท  บัวจีน  ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินงาน โดยมีนายสมศักดิ์   จีนสกุล  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง  น.ส.บังอร  ศิริโรจน์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ นายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า “โครงการฮักชุมชน”แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการเพื่อนำไปใช้ในตำบล  ของแต่ละตำบล นำโดย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ ตำรวจแต่ละโรงพัก  นายกเทศมนตรี สท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน  อสม ทำงานด้วยการเชื่อมประสาน เพื่อการป้องกันในประเด็นสารเสพติด

ขณะที่นายสนิท บัวจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 กล่าวเสริมว่าโครงการนี้จะประสพความสำเร็จได้ ต้อง ได้ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเรื่องของการดื่มเหล้าในงานศพ การจำหน่ายเหล้าในชุมชนตามกฎหมายที่กำหนด โดย “ชุมชน” ได้วางระเบียบกฎเกณฑ์ถือเป็นมาตรการทางสังคม จนทำให้ปัจจุบันนี้งานศพที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านปลอดเหล้าในที่สุด.

-          ชาติ ทุ่งเสี้ยว – รายงาน