หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้

Author by 8/07/14No Comments »

thainews180          ปัญหาการบุกรุกผืนป่า มีการตัดทำลายไม้ กลายเป็นประเด็นใหญ่ ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ผืนป่าลดน้อยเข้าขั้นวิกฤติ

เรื่องนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติการแบบ บูรณาการร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมี นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหัวหน้าส่วน ระดับหัวหน้าภาคสนามจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มอบนโยบายในการช่วยกันป้องกันการบุกรุกป่า และทวงพื้นที่ที่ถูกชาวบ้าน นายทุน ได้บุกรุกเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์กลับคืนมา รวมถึงการรักษาผืนป่าที่มีอยู่ไม่ให้มีการบุกรุก ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ( GISTDA ) ในการนำเทคโนโลยีดาวเทียมไทยโชต ที่โคจรรอบโลก ถ่ายภาพพื้นที่ประเทศไทยทุก 16 วัน เพื่อนำข้อมูลแบบเรียลไทม์มาตรวจสอบเทียบกับพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ หากพบการบุกรุกจุดใดก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการกับผู้บุกรุก ทันที

สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีประมาณ 2,000 คน แต่ดูแลพื้นที่ป่า 3 จังหวัด ประมาณกว่า 10 ล้านไร่ ทำให้การดำเนินการไม่ครอบคลุมในหลายจุด ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายอีกเรื่องหนึ่งในการดำเนินการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเพื่อให้เข้ามาช่วยกันดูแลรวมถึงในการที่จะเข้าไป ตรวจจับ บุกล้อม และประสานงานกับประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าจริงๆแล้ว ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็น ผืนป่าถูกทำลาย การโค่นล้มต้นไม้ขนาดใหญ่ และนำมาแปรรูป แน่นอนว่าต้องอาศัยเส้นทางจากป่า…สู่เมือง

การลำเลียงไม้จากป่ามาสู่ชนบท หรือในเมือง ไม่ทราบเหมือนกันว่า มีอะไรมาปิดบังม่านบังตาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่เห็นขบวนการขนไม้ ตัดไม้ หากยังคงปฏิบัติตัวเช่นนี้ ผมว่าก็สมควรแล้วที่ต้องปฏิรูปข้าราชการด้วย.