หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ป้องกันไว้ก่อนกรณี “โคมลอย-โคมไฟ”

Author by 13/01/15No Comments »

โคมลอย        ปัญหาการปล่อยโคมลอย-โคมไฟ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นประเด็นน่าสนใจ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหากับเครื่องบินที่บินขึ้น-ลง สนามบินเชียงใหม่วันละ 200 กว่าเที่ยวบิน เพราะถ้าหากไม่ป้องกันตั้งแต่วันนี้ อนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

ล่าสุดจังหวัดชียงใหม่ ประชุมเตรียมกำหนดพื้นที่โซนนิ่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมลอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพบว่ามีการแจ้งพบโคมลอยและโคมควันจำนวนมาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เร่งจัดทำแผนที่กำหนดพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามปล่อยโคมลอยและโคมควัน โดยจะประสานงานกับอัยการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศของจังหวัด ให้อุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ควบคุมมาตรการการผลิต กำหนดขนาด,ประเภทและการใช้วัสดุให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด ได้มีการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งอยู่ 2 จุด ได้แก่ พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่อันตรายและพื้นที่สีเหลืองปล่อยได้ เทศกาลวันลอยกระทงและปีใหม่สามารถปล่อยโคมลอยในพื้นที่โซนนิ่งได้ หากนอกเหนือจากเทศกาลในพื้นที่โซนนิ่งมีการสั่งห้ามเด็ดขาด

โดยกำหนดมาตรการพื้นที่โซนนิ่งมี 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มบุคคลผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีการประชุมสัมมนา ชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คนในชุมชน2.กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโรงแรม ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว แจ้งวัน/เวลา/สถานที่ในการปล่อยโคมลอย ซึ่งท่าอากาศยานจะสามารถควบคุมสายการบินทำการหยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางการบิน 3.กลุ่มของวัฒนธรรมสำนักพุทธและวัฒนธรรมจังหวัด ทำความเข้าใจร่วมกับเจ้าอาวาสวัด ให้มีการระบุเวลาในการปล่อยโคมลอยหากมีการจัดกิจกรรมหรือการประกอบกิจต่าง ๆ

ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ทางการท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่ทราบทุกครั้ง อย่างไรก็ตามผมยังเป็นห่วงกรณี “งานศพ” เจ้าภาพบางรายปล่อยโคมไฟยามค่ำคืน บอกว่าเพื่อดวงวิญญาณของผู้ตาย ในเรื่องนี้ขอฝากทาง สำนักพุทธและวัฒนธรรมจังหวัดด้วย.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว