หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

อปท.ที่สนใจเข้าอบรมได้ โครงการสื่อสิ่งดี By ทนายจ๋า

Author by 30/12/14No Comments »

 

   ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร       นึกว่าหายเงียบไปแล้วสำหรับ “ทนายจ๋า” นส.ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แต่แท้จริงแล้ว “ทนายจ๋า” ยังคลุกคลีกับชาวบ้านมาตลอดในเรื่องให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย

ล่าสุดเปิดตัว “โครงการสื่อสิ่งดี Byทนายจ๋า” ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่คิดขึ้นมาเอง และเตรียมการมานานกว่า 2 ปี เพราะมองว่าการให้ภูมิความรู้กับเด็กเยาวชน เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

ว่ากันว่าโครงการสื่อสิ่งดี By ทนายจ๋า ก็คือการใช้สื่อเพื่อให้ความรู้นอกห้องเรียนด้านต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการใช้สื่อเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่างๆของเด็กเยาวชนคนเชียงใหม่ โดยมี 3 รูปแบบคือ 1.นิตยสารแจกฟรีรายเดือน J Mag จะมีเนื้อหาสาระหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ แจกจ่ายไปตามสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่ ตลอดจนห้องสมุดชุมชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปฟรี 2.รายการวิทยุ มีเนื้อหาสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าด้านการศึกษา กีฬา ดนตรี สุขภาพ เยาวชนคนเก่ง ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM93.75 ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17.00-18.00 น. และรูปแบบสุดท้ายคือ เฟสบุ๊ค Fan Page เป็นพื้นที่กระจายข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสาระต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่

โครงการสื่อสิ่งดี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 57 และต่อเนื่องถึงปีหน้าและตลอดไป แม้ว่าจะต่อยอดให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกแล้ว ยังจะใช้สื่อนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนเชียงใหม่ เพื่อสะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของคน เชียงใหม่ในชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพชีวิต สาธารณูป โภค สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ซึ่งโครงการสื่อสิ่งดีมุ่งมั่นที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อนำปัญหาต่างๆไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันของคนเชียงใหม่อย่างจริงจัง

การเปิดตัวโครงการนี้ของ   “ทนายจ๋า”  ..ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร ครั้งนี้เหมือนจะบอกเป็นนัยๆว่า ยังไม่หนีไปไหนกับการเมืองท้องถิ่นเจดีย์ขาว.

 

                   ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน