หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

โรดแมป “ปัญหาขยะเชียงใหม่”

Author by 16/12/14No Comments »

    2013115151026-019      ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุม โรดแมป เพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่ โซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้

วันก่อนมีการประชุมที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ ในกลุ่มโซนกลาง อันประกอบไปด้วย อปท.ในพื้นที่อำเภอเมือง อปท.ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อปท.ในพื้นที่อำเภอแม่ออน อปท.ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง อปท.ในพื้นที่อำเภอสารภี อปท.ในพื้นที่อำเภอหางดง อปท.ในพื้นที่อำเภอแม่ริม อปท.ในพื้นที่อำเภอสันทราย อปท.ในพื้นที่อำเภอแม่แตง อปท.ในพื้นที่อำเภอสะเมิง และ อปท.ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ซึ่งโซนกลาง พื้นที่เป้าหมายดำเนินการคือบ้านหมู่ 1 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 160 ไร่ ทางกระทรวงวิทย์ฯ จัดงบประมาณ 466 ล้านบาท สร้างศูนย์กำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วและมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดปัญหาด้านสังคม อันเนื่องมาจากไม่มีการเจรจากันมาก่อน

ผมเสียดายงบประมาณจริงๆ 466 ล้านบาท ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าจะฟื้นพื้นที่ตรงนี้ ทำศูนย์กำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ผมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต้องเปิดใจกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์

ยกตัวอย่างพื้นที่ตั้งโครงการบ้านป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง ราษฎรกว่า 100 หลังคาเรือนต้องใช้น้ำ-ใช้ไฟฟ้าฟรีตลอดไป ต้องนำแรงงานจากพี่น้องชาวบ้านตำบลป่าป้องเข้ามาทำงานในศูนย์ฯ ที่สำคัญ อปท.ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ทิ้งขยะฟรีไม่เสียเงิน ส่วน อปท.อื่นๆในโซนกลางนำมาทิ้งก็ต้องราคาถูกกว่าเอกชนที่จัดเก็บในปัจจุบัน

รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้จากการจัดเก็บขยะจาก อปท. บางส่วนต้องกระจายคืนสู่สังคมในพื้นที่ หากสานผลประโยชน์เหล่านี้ลงตัวทุกฝ่ายเชื่อว่าปัญหาขยะเชียงใหม่..ไร้ปัญหา ซึ่งอปท.ในพื้นที่โซนกลางยินดีให้ความร่วมมือ

ประเด็นนี้ถ้า บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ทำได้ ผมว่าคนชื่อ “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” จะนั่งเก้าอี้นายก อบจ. เชียงใหม่ไปตลอดกาล.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน