หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ใบไม้ ไม่ต้องเผานำมาทำปุ๋ยดีกว่า

Author by 10/03/15No Comments »

50       เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว หากเดินทางไปที่ไหน ก็จะเห็นใบไม้เป็นสีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก หลายพื้นที่แอบเผา ทำให้เกิดหมอกควัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่พอ ยังกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่

จริงๆแล้ว “ใบไม้แห้ง” มีประโยชน์มาก ถ้านำมาย่อยสลายเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยให้กับพืชเศรษฐกิจที่บ้านเราปลูกไม่ว่าจะเป็นลำไย มะม่วง หรืออื่นๆ ดีกว่าจะใช้ปุ๋ยเคมีที่อาจทำให้เกิดสารตกค้างในดิน หรือแหล่งน้ำ

เรื่องนี้เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ ตลอดจนให้พี่น้องประชาชนจัดเก็บใบไม้ และนำใบไม้มาแลก “ปุ๋ยหมัก” กล่าวคือใบไม้แห้งหนัก 20 กิโลกรัมแลกปุ๋ยได้ 1 ถุง หรือใบไม้สดหนัก 30 กิโลกรัมแลกปุ๋ยได้ 1 ถุง

การทำปุ๋ยหมักของเทศบาลตำบลสันผักหวาน มีเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ เมื่อได้แล้วก็นำมาผสมกับขี้วัว และน้ำหมักชีวภาพ หมักให้ได้ระยะเวลา 2-3 เดือน โดยระหว่างนี้จะมีการพลิกกลับไปกลับมา

“โครงการนี้เทศบาลตำบลสันผักหวาน ดำเนินการมานานแล้ว เป้าหมายคือการลดขยะในพื้นที่ ประกอบกับช่วงระยะเวลานี้พี่น้องประชาชนมักจะเผาเศษวัชพืช จึงรณรงค์ประชาชนห้ามเผา และให้นำใบไม้ กิ่งไม้มาแลกปุ๋ยหมัก สนองต่อนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย” นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานกล่าว

อย่างไรก็ตามการนำใบไม้ กิ่งไม้ มาทำปุ๋ย หลายพื้นที่ก็เริ่มดำเนินการ เช่นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็ให้ประชาชนเก็บใบไม้ กิ่งไม้ มาไว้หน้าบ้านและจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก

หรือจะเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ ก็สามารถทำได้ อย่างน้อยๆได้ช่วยรักษาด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องอากาศไม่มีมลพิษ แถมยังได้ประโยชน์จากกิ่งไม้ ใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก สร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชผลทางเศรษฐกิจ

โครงการที่กล่าวมานี้ หากพื้นที่ใดจะดำเนินการ เร่งดำเนินการเถอะครับ..ช่วยกันลดการเผาวัชพืช ปัญหาหมอกควันก็จะลดลง ที่สำคัญสุขภาพพี่น้องประชาชนจะดีขึ้น และไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้าน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยการไม่เผา ไม่สร้างมลพิษจะดีกว่า ซึ่งช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าว หากเผาวัชพืชจะทวีความร้อนรุนแรงมากขึ้น ดีไม่ดี..อาจเกิดอัคคีภัยลุกลามใหญ่โต..แค่สาเหตุเผาหญ้าข้างบ้าน

ผม..ขอฝากเรื่องนี้ร่วมด้วยช่วยกันงดเผาใบไม้ กิ่งไม้..ขอบคุณครับ.

 ชาติ ทุ่งเสี้ยว