หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

75 อปท.นำร่องเฝ้าระวังโรคสัตว์

Author by 17/02/15No Comments »

โรคระบาด        เมื่อเร็วๆนี้ คณะสัตวแพทย์ มช. เปิดตัวโครงการนำร่องร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์สู่คนด้วย Applicationโดยการมีส่วนร่วม ของ 75 อปท. 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการนำร่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้วยเทคโลยีดิจิทัล หรือ โครงการPODD CMOne Healthได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสโกล (Skoll Global Treats Fund) ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้นำคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำนักงาน       ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียว คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด จัดงานเปิดตัวโครงการฯ และแนะนำ Application ที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์สู่คนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้วยเทคโลยีดิจิทัล หรือ โครงการPODDCM One Health (ผ่อดีดี)

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดทำโครงการผ่อดีดี โดยเฉพาะนิทรรศการแสดงกระบวนการจัดฝึกอบรมการใช้ Application ให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจาก 75 อปท. ต้นแบบในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและรายงานเหตุผิดปกติ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้ Application ในการเฝ้าระวังโรค ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเผยแผ่และขยายกิจกรรมของการมีส่วนร่วมกับชุมชนอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคในแถบนี้

ทั้งนี้ 75 อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ ทาง อปท.จะไปคัดสรรอาสาสมัคร อปท.ละ 4คน ส่งมาอบรมรับความรู้ และรับมือถือเพื่อรายงานด่วน ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 4 คนนี้จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี

โครงการนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดี ที่จังหวัดเชียงใหม่นำร่องในเรื่องนี้ และจะเป็นโครงการที่ขยายไปทั่วประเทศไทย หรือต่างประเทศนำไปใช้ก็เป็นได้ หากเกิดโรคระบาดในสัตว์ในพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ทันที และสามารถป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้รวดเร็วทันใจ.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว