หน้าหลัก » ชุมทางนักสู้

“ชุมทางนักสู้”ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557

          ชุมทางนักสู้ไทยนิวส์หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค ทรงคุณค่าที่ยืนเคียงข้างพี่น้องชาวเหนือ มา 45 ปี โดยไม่มีวันหยุด บัญชร ชุมทางนักสู้วันนี้ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557 กำแพงยักษ์ ไปลุยทำข่าวการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 พลศึกษาเกมส์ที่จังหวัดศรีสะเกษ มา ร่วม 2 สัปดาห์ ขณะนี้ กลับมานั่งลุยงานกีฬาเพื่อชาวประชาในภาคเหนือในสำนักงานตามปกติแล้ว…***ยังคงศึกษาดูงานอยู่ที่ ประเทศสวีเดน และ เดนมาร์ก อย่างเข้มข้น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ก็ยัง ส่งไลน์ สอบถามความเคลื่อนไหว ของ นักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ การสื่อสารไร้พรหมแดน…***วันที่ 22 สิงหาคม 25587  เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะมีการประชุมสรุปงานและงบประมาณ ของ ฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน…***ร่วมด้วยช่วยกัน หลังจากที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557  และ จะใช้ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสนามแข่งขันด้วย ไม่รอช้า“นายกไก่”ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ “รองหน่อ” สุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าสำรวจสนามและ ดำเนินการปรับปรุง ตลอดจนก่อสร้างสนามต่างๆในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อ รับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้.

กำแพงยักษ์