หน้าหลัก » ชุมทางนักสู้

“ชุมทางนักสู้”ประจำวันที่23 สิงหาคม 2557

          ชุมทางนักสู้ไทยนิวส์หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค ทรงคุณค่าที่ยืนเคียงข้างพี่น้องชาวเหนือมา 45 ปี โดยไม่มีวันหยุด บัญชร ชุมทางนักสู้วันนี้ประจำวันที่23 สิงหาคม 2557 กำแพงยักษ์เขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬาตามปกติ…***วันที่ 30 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกโซนเหนือ มหาวิทยาลัยต่างๆในภาคเหนือ ทั้ง โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อาธิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหา   วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ รวมถึง มหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่   ก็เริ่มเตรียมทีมกันแล้ว …***เพื่อให้การเตรียมเป็นเจ้าภาพ หริภุญไชยเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงนี้ เมืองเจ้าแม่จามเทวี” จังหวัดลำพูน จึงประชุม คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ บ่อยขึ้น ซึ่งส่วนมาก จะเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆซึ่งทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่…***รับธงกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยกลับมาถึงเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง เจ้าภาพการแข่งขันในครั้งที่ 40 ก็ จะต้อง ดำเนินการแต่งตั้งทีมงาน เตรียมความพร้อม ในเรื่องของสนามแข่งขัน ส่วนในเรื่องเทคนิคกีฬานั้น ไม่น่าห่วง เพราะในการจัดกีฬาแต่ละชนิด  ได้มีการมอบหมาย ให้ วิทยาเขตต่างๆ ทั้ง 17 วิทยาเขต รับผิดชอบกันไป…***วางแผนแล้ว สำหรับที่พักนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย“เสี่ยโต๊ะ” บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นั่งในตำแหน่งนายกฯ  สถานที่พักนักกีฬา จะใช้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามด้วย ค่ายทหาร และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นสถานที่พักนักกีฬา…***ยังคงทำธุรกิจอยู่เมืองกรุง “เฮียจิง”วัลลภ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วันก่อนลัดนิ้วคุยกับ กำแพงยักษ์บอก ช่วงนี้ยังไม่มีอะไร ไว้ใกล้ๆเดือนพฤศจิกายน 2557 ก็จะ เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ วางแผนงานอำนวยความสะดวกนักกีฬา ละอ่อนเชียงใหม่ เข้าร่วมชิงชัย หริภุญไชย เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 ที่ จังหวัดลำพูน.

กำแพงยักษ์  k_yak97@hotmail.com