หน้าหลัก » ชุมทางนักสู้

“ชุมทางนักสู้”ประจำวันที่24 สิงหาคม 2557

          ชุมทางนักสู้ไทยนิวส์หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค ทรงคุณค่าที่ยืนเคียงข้างพี่น้องชาวเหนือมา 45 ปี โดยไม่มีวันหยุด บัญชร ชุมทางนักสู้วันนี้ประจำวันที่24 สิงหาคม 2557 กำแพงยักษ์เขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬาตามปกติ…***เดินเครื่องประชุมเตรียมส่งนักกีฬา เวียงโกศัยจังหวัดแพร่  เข้าร่วมการแข่งขัน หริภุญไชยเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 แล้ว “ผอ.น้อย” สงศักดิ์ คำดี ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ก็ทำให้มั่นใจว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาจังหวัดแพร่ ที่มี “แม่เลี้ยงติ๊ก”ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นั่งในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯ เป็นนายกฯที่ ไม่ธรรมดา…***เดินทางไปดูงานที่ ประเทศสวีเดนและเดนมาร์ก หลายวัน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 “รองหมู”ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  ได้ฤกษ์กลับสู่เมืองเวียงพิงค์ หลังจากเดินทางมาถึง ก็คงจะ เรียกประชุม ผู้บริหาร และ คณาจารย์ เพื่อ ร่วมกันวางแผนงานในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และ หารือเกี่ยวกับการวางแผน จัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้แก่นักกีฬาของสถาบันฯที่ไปร่วมกันสร้างชี่อเสียง ใน “พลศึกษาเกมส์”กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่39…***ร่วมด้วยช่วยกัน ในโอกาสที่ เมืองเจ้าแม่จามเทวีจังหวัดลำพูน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหริภุญไชยเกมส์กีฬาเยาวชน แห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 39  ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน 55 องค์กร ช่วยสนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือ เป็นเงินถึง 1,425,000 บาท เยี่ยมครับเยี่ยม…***ส่วนการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย “เสี่ยโต๊ะ”บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557 ก็น่าจะชัดเจน ยี่ห้อ เสี่ยโต๊ะ เรื่องความยิ่งใหญ่ของงาน ไม่เป็นรองใครในประเทศไทยอยู่แล้ว สำหรับ ความยิ่งใหญ่อันดับแรก วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น.จะมีการแถลงข่าว และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันที่ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชิญ วัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นประธานในการแถลงข่าว.

กำแพงยักษ์

k_yak97@hotmail.com