หน้าหลัก » ชุมทางนักสู้

ชุมทางนักสู้

Author by 3/03/16No Comments »

        ชุมทางนักสู้        “ไทยนิวส์”หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค “ทรงคุณค่า”ที่ยืนเคียงข้างพี่น้องชาวเหนือมา 46 ปี โดยไม่มีวันหยุด ตามนโยบายของ พ่อบรรจบ-แม่ประพิณ ลิ้มจรูญ ผู้ก่อตั้ง “ไทยนิวส์”ขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาของ พี่น้องชาวเหนือ โดยไม่มีนายทุนมาคอยบงการ บัญชร “ชุมทางนักสู้”วันนี้ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2559 “กำแพงยักษ์” เขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬาตามปกติ…***วันที่ 7 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ        วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ “บัณฑิต”จากสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศที่เวทีใหม่สวนอัมพร ในส่วนของ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหาร จะนำ “บัณฑิต”ของสถาบัน ออกเดินทางเข้ากรุงเทพฯในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 5และ6 มีนาคม 2559…***ปิดสนามฟุตบอล1 และสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ส่วนจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ ก็คงจะต้องดูกันต่อไป ส่วนสนามยิงปืนนั้นในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว และให้เอกชนเข้ามาเช่าก็ไม่รู้ว่ามีนักแม่นปืนเข้าไปใช้บริการมากหรือเปล่า…***ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 “เดอะอ๊อด” พลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 และ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 15 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมประชุมคณะอำนวยการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่32 และร่วมดูแลนักกีฬาของภาค5ด้วย สำหรับ “กำแพงยักษ์”จะออกเดินทางเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อไปติดตามสถานการณ์การแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนจากภาค 5…***ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดลำพูนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน  นักกีฬาส่วนมากก็มีควาามสมบูรณ์พร้อมที่จะลงแข่งขัน “สุพรรณบุรีเกมส์”.

“กำแพงยักษ์”   k_yak97@hotmail.com