หน้าหลัก » ซ๊ะป๊ะ...เรื่องเก่า

ย่านกาดหลวง(๗)

Author by 2/08/13No Comments »

ต้นถนนวิชยานนท์ด้านทิศตะวันตก เคยเป็นที่ดินของตระกูล กิติบุตร ถัดมาทางทิศเหนือ เป็นที่ดินของหลวงอนุสารสุนทร

คุณอนันตชัย นิมมานเหมินท์ บุตรชายของคุณอัน นิมมานเหมินท์ เล่าว่าเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ ต่อมาเมื่ออายุ ๔ ขวบมาพักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เข้าเรียนที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต่อมาไปศึกษาต่อคณะวิศวะโยธาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวที่เชียงใหม่เรื่อยมา

คุณอนันตชัย เล่าเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ซึ่งมีอาคารรวม ๓ หลัง ว่า

“ เชื่อว่าเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน มีอาคารเก่าอยู่กลางพื้นที่ ต่อมาสร้างอาคารเพิ่มทั้งสองด้านที่เคยเป็นบริเวณของบ้าน

“เท่าที่ทราบจากคุณกรองทอง ซึ่งเป็นลูกสาวของหลวงอนุสาร อาคารไม้สองชั้นหลังกลางเคยเป็นบ้านของลุงหนานนิล เชื้อสายมอญ(เม็ง) เพื่อนรุ่นเดียวกับหลวงอนุสาร  เคยไปค้าขายที่กรุงเทพฯ ด้วยกัน มีอาชีพเป็นพ่อค้าไม้ รับช่วงงานต่อจากห้างบอร์เนียว มีช้างหลายเชือกสำหรับลากไม้ สมัยก่อนนำช้าง ๔-๕ เชือกมาพักที่ด้านหลังบ้านหลังนี้ซึ่งมีที่ว่าง ต่อมาลูกเขยของหนานนิลได้นำบ้านและที่ดินจำนองไว้กับหลวงอนุสารแล้วไม่สามารถไถ่ถอนได้ กรรมสิทธิ์จึงตกเป็นของหลวงอนุสารเรื่อยมา อาคารหลังนี้มีประวัติว่าสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๐ ทางครอบครัวหลวงอนุสารให้ผู้อื่นเช่าเปิดร้านค้า  ร้านหนึ่งที่มาเช่าคือ ร้านชูนารี ขายผ้า เครื่องจักรสาน เป็นญาติครอบครัวเรา ชื่อ ป้าจู จึงเรียกว่า ตึกชูนารี

““ส่วนอาคารด้านทิศใต้ เดิมเป็นพื้นที่ว่าง สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นตึกแถวให้เช่า อาคารถัดไปทางทิศเหนือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ เคยมีร้านสมบูรณ์โอสถมาเช่าเปิดขายของ”

นอจากร้านชูนารีแล้ว คนหนึ่งที่เคยมาเช่าอาคารด้านทิศใต้เปิดร้านค้าขาย คือ นายเต๊กหยู เปิดร้านขายอาวุธปืน รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ใช้ชื่อว่า “ร้านเต๊กหยู” นายเต๊กหยูมีบุตรธิดา ๓ คน เมื่อนายเต๊กหยูเสียชีวิต ร้านจึงปิดกิจการ

อาคารถัดมาทางด้านเหนือเคยมีผู้เช่าเปิดร้านค้า ชื่อ ร้านสมบูรณ์โอสถ

ร้านสมบูรณ์โอสถ เจ้าของคือ นายสมบูรณ์  โจชูศรี เป็นบุตรของนายติ๊ด และนางฟัก(สกุลเดิม ชลัย) มีพี่น้อง ๔ คน คือ นายอุดม พงษ์ไพบูลย์, นายสมบูรณ์ โจชูศรี, นางเตือนจิต  ติยายน(แต่งงานกับนายเซี่ยมเฮียง ร้านเอียะเซ่งฮวด หน้าตลาดต้นลำไย) และนางเรืองรอง  อธิกชัย(แต่งงานกับนายสิทธิชัย  อธิกชัย เจ้าของร้านสิทธิชัย)

นายสมบูรณ์ เกิดและเติบโตที่บริเวณร้านไพบูลย์ ถัดไปทางทิศเหนือ  ต่อมาแต่งงานกับนางไซทองและแยกมาเช่าห้องของ หจก.อนุสาร เปิดร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยนายสมบูรณ์ฯ เรียนจบด้านเภสัชจากประเทศจีน

นายสมบูรณ์ ซื้อบ้านอยู่ถัดมาทางทิศตะวันออกที่ปัจจุบันเป็นร้านขายเสื้อผ้าชื่อ ร้านแฟชั่นซิตี้ ต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นจึงเลิกกิจการร้านขายยาและไปอยู่บ้านที่เขตอำเภอสันกำแพง รุ่นลูกมี ๒ คน

ร้านค้าที่มาเช่าเปิดร้านขายผ้าต่อจากร้านชูนารี คือ “ร้านนิรันดร์”

เจ้าของ คือนายห้างมนตรี  จาวลา ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดที่ประเทศอินเดียและมาเติบโตที่เมืองเชียงใหม่ เรียนหนังสือที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น ๐๔ รุ่นเดียวกับคุณธวัชวงศ์  ณ เชียงใหม่ คุณวรกร  ตันตรานนท์  ร้านเดิมของรุ่นพ่อแม่เคยอยู่ถนนช้างม่อย บริเวณที่เป็นธนาคารกสิกรไทยในปัจจุบัน(เพิ่งเปิดกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ใช้ชื่อว่า ห้างจาวลา รุ่นพ่อคือ นายรัตน์(ราตัน)  ศรีชวาลา ภรรยาชื่อ นางราเวลกอ รุ่นลูกมี ๕ คน

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ นายห้างมนตรี  จาวลา แยกมาเปิดร้านที่ถนนช้างม่อย บริเวณร้านทองตราเสือมังกร ใช้ชื่อว่า “ร้านนิรันดร์” จำหน่ายผ้าแต่ต่อมาประสบปัญหาด้านลูกค้าที่จอดรถยากจึงย้ายไปเปิดในห้างสรรพสินค้า  ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ ย้ายมาเปิดที่ถนนวิชยานนท์ ตรงข้ามโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่าที่ของ หจก.อนุสาร

นอกจากนี้มีร้านนิรันดร์ที่ตรอกเล่าโจ๊ว เปิดมา ๑๒ ปีแล้ว เดิมเป็นร้านขายของชำของครอบครัวคนจีน

นายห้างมนตรี มีบุตรธิดา ๕ คน คือ นายพิชัย  จาวลา, นายวสันต์ จาวลา, นายนิรันดร์  จาวลาและลูกสาว ๒ คน

ลูกชายเริ่มอาชีพพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กิจการคือ โรงแรมบีทูที่มีหลายสาขาในปัจจุบัน นายห้างมนตรี บอกว่าธุรกิจเหล่านี้สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่ที่การสร้างความเชื่อถือและเครดิตกู้เงินจากธนาคารได้

นอกจากนี้ รุ่นลูกของอา(น้องพ่อ) ใช้นามสกุล ศรีชวาลา เดิมมีกิจการร้านศิริยีวัน ที่ถนนช้างม่อย(ปัจจุบันเป็นธนาคารกสิกรไทย) มีกิจการสตาร์เอวีนิวที่ทางเข้าสถานีขนส่งเชียงใหม่และเปิดเพิ่มที่ถนนมหิดล เจ้าของคือ นายห้างการันต์  ศรีชวาลา ร่วมดำเนินการกับรุ่นลูก คือ นายห้างสตาร์ ศรีชวาลา

ถัดจากอาคารของ หจก.อนุสารมาทางเหนือ เคยเป็นห้องแถวของนายแดง วิบุลสันติ ต่อมาขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

ร้านหนึ่งที่เคยมาเช่าและต่อมาซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์ คือ “ร้านนครพานิช” ตระกูล โอสถาพร จำหน่ายนาฬิกา

ร้านนครพานิช เริ่มจากนายเยื้อน  โอสถาพร อพยพมาจากเมืองจีนมาอยู่อำเภอสันกำแพง ต่อมาย้ายมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ สมรสกับนางไซ้เตียง แซ่จิว เริ่มต้นโดยมาเช่าห้องแถวอยู่ถนนท่าแพข้างห้างตันตราภัณฑ์เก่า ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๙๖ ย้ายมาถนนวิชยานนท์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้ชื่อว่า ร้านนครพานิช จำหน่ายแผ่นเสียงและวิทยุทรานซิสเตอร์  เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวของตระกูลวิบุลสันติ

ต่อมาเจ้าของรื้อและสร้างเป็นอาคารตึกและนายเยื้อน โอสถาพรได้ซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑

รุ่นลูกมี ๕ คน นางสมศรี วัชระวุฒิกุล, นายวีรชัย โอสถาพร, นางเพ็ชชุลี             โอสถาพร, นายวีรพงษ์ โอสถาพร, นางเมราตี โอสถาพรและนายวีรพันธ์ โอสถาพร

ถัดมาทางเหนือเป็นร้านเชียงใหม่แพทย์สถาน เจ้าของคือ นายก๊กเอง แซ่ล้อ ซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์

นายก๊กเอง  แซ่ล้อ เป็นเจ้าของร้านฉายาแสงอรุณ รุ่นลูกใช้นามสกุล “ลออชัยรังษี”

รุ่นลูกคนหนึ่ง คือ นายอรุณ  ลออชัยรังษี ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี เล่าว่าประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๐ นายก๊กเองและครอบครัวย้ายร้านจากถนนท่าแพมาเช่าห้องแถวอยู่ที่ถนนวิชยานนท์ ใกล้โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจุบันคือบริเวณห้างสรรพสินค้า วรวัฒน์

บริเวณดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจรัลและนางบู่ทอง กิติบุตร สร้างห้องแถวสองชั้นหลายห้องให้เช่า

ต่อมาเมื่อบริเวณนี้รื้ออาคาร  นายก๊กเองจึงได้ย้ายไปเช่าอยู่ต้นถนนวิชยานนท์ซึ่งเป็นของนายจรัลและนางบู่ทอง กิติบุตรเช่นเดียวกัน  ภายหลังจึงได้ซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์มอบให้บุตรชายคนโตดำเนินกิจการ นอกจากนี้นายก๊กเองยังได้ซื้อห้องแถวไม้ตรงข้ามโรงแรมไท้เผ็งจำนวน ๑ ห้องซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เดิมของเถ้าแก่แดง วิบุลสันติมี ๔ ห้อง และนายก๊กเองเปิดร้านรับทำฟัน ชื่อ ร้านเชียงใหม่แพทย์สถาน

ถัดจากร้านเชียงใหม่แพทย์สถานไปทางทิศเหนือ เคยเป็นร้านแฟชั่นสโตร์

ร้านแฟชั่นสโตร์ เดิมเจ้าของเป็นจีนแคะ เป็นร้านใหญ่ขายเสื้อผ้า ต่อมาเลิกกิจการและเคยเป็นที่ตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่ง

ร้านแห่งนี้ ต่อมากรรมสิทธิ์เป็นของ “เสี่ยปุ๊ย” หรือนายณรงค์  โพธิพูนสวัสดิ์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต

นายณรงค์ โพธิพูนสวัสดิ์ เดิมเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ มารับช่วงงานทาสีอาคารต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ ต่อมารับเหมาสร้างอาคาร โครงการใหญ่ของนายณรงค์ คือการซื้อที่ดินระหว่างถนนวังสิงห์คำและถนนเมืองสมุทร สร้างโรงภาพยนตร์เมืองฟ้าและตลาดขายส่งพืชผลการเกษตรใช้ชื่อว่า “ตลาดเมืองใหม่” ต่อมาได้สร้างโรงแรมฟ้าธานีที่ถนนห้วยแก้ว

ต่อมาเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ขณะนายณรงค์ กำลังอยู่ที่คอฟฟี่ช้อปโรงแรมฟ้าธานี ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต สาเหตุเนื่องจากการขัดแย้งเรื่องธุรกิจ

ที่ถนนวิชยานนท์แห่งนี้ นายณรงค์มาซื้อที่ดินและสร้างอาคารพาณิชย์ขาย.

พ.ต.อ.อนุ  เนิดหาด

ผกก.สภ.แม่แจ่ม