หน้าหลัก » ซ๊ะป๊ะ...เรื่องเก่า

ย่านถนนห้วยแก้ว (๖)

Author by 7/02/14No Comments »

ต้นถนนห้วยแก้วมีโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงมาก คือ   โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เดิมที่ดินแปลงนี้เคยเป็นของนายคะแนน  สุภา ต่อมาเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เป็นของนายสวรรค์  อุณจักร นักธุรกิจมีไร่ยาสูบและเตาบ่มอยู่ที่บ้านกาด อำเภอแม่วาง อีกทั้งเป็นนักลงทุนซื้อขายที่ดินอีกด้วย

รุ่นลูกคนหนึ่ง คือ นายแพทย์วรพันธ์  อุณจักร หรือหมอป่อง

ไร่ยาสูบและเตาบ่มของนายสวรรค์  อุณจักร ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พ่อเลี้ยงสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ มีเตาบ่มประมาณ ๘๐ เตา เรียกว่า โรงบ่มยาสูบแม่วาง  ทั้งปลูกยาสูบเองและรับซื้อจากชาวไร่  สมัยนั้นการเดินทางไม่สะดวก ถนนจากสันป่าตองมาถึงสะพานแม่ขาน หลังจากนั้นถนนไม่ดีต้องใช้การเดินเท้า  นายสวรรค์ จึงใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดินทางและตรวจไร่ยาสูบ ต่อมาได้ซื้อรถยนต์โดยสาร ๑ คัน ใช้บรรทุกยาสูบส่งในตัวเมืองเชียงใหม่ในฤดูเก็บยาสูบ หากยาสูบยังไม่ออกจะวิ่งรับส่งคนโดยสารระหว่างบ้านกาดกับตัวเมืองเชียงใหม่โดยจ้างคนขับและคนท้ายรถ  ต่อมาได้ซื้อรถจิ๊บไว้ใช้ในครอบครัวอีกคันหนึ่ง (หนังสือที่ระลึกครบรอบแปดสิบปี,๙ ม.ค.๒๕๔๗ ของคุณแม่ผ่องศรี  อุณจักร)

นอกจากมีธุรกิจด้านการทำโรงบ่มยาสูบแล้ว  นายสวรรค์  อุณจักร ยังชอบลงทุนซื้อที่ดินอีกด้วย นายแพทย์วรพันธ์  อุณจักร เล่าเรื่องการชอบซื้อที่ดินของคุณพ่อ สวรรค์ ว่า

“คุณพ่อผมชอบเก็บทรัพย์สินเป็นทีดิน  สะสมเงินได้ก็ค่อยๆ ซื้อที่ดินไว้ทีละแปลงสองแปลง  บางแห่งตอนหลังก็ทำห้องแถวให้เช่าค้าขาย  เช่นที่ดินที่ถนนราชวงศ์ซื้อไว้และต่อมาสร้างตึกแถวให้เช่ารวม ๕ ห้อง  ที่ถนนสุรวงศ์ใกล้ประตูเชียงใหม่ด้านนอกก็ซื้อที่สร้างตึกแถวไว้ ๔ ห้อง  ที่ถนนสามล้านที่เป็นที่ตั้งของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เคยเป็นที่ที่พ่อผมซื้อสะสมไว้  ต่อมาขายให้ครอบครัวไทยนิวส์

“รวมทั้งบริเวณที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เดิมเป็นที่ดินของคุณคะแนน  สุภา ให้เช่าปลูกผัก  พ่อซื้อไว้  และซื้อที่ปลูกบ้านอยู่มุมซอยทางเข้าข้างโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๓  ครอบครัวผมขายต่อให้บริษัทเชียงใหม่-ราม สร้างเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม”

นายสวรรค์  อุณจักร เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ ด้วยโรคเส้นเลือดที่สมองอุดตัน ขณะอายุ ๗๖ ปี

ถัดจากพื้นที่รับฝากรถของบริษัทเจริญมอเตอร์ของตระกูล “คองประเสริฐ” ไปเคยเป็นบ้านของเจ้าฟ้าขุนศึกเม็งราย ปัจจุบันคือ บริเวณคลินิกหมออภิชาติ

เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งราย เป็นราชบุตรของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าผู้ครองนครเชียงตุง กับเจ้านางจามฟอง  เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายมีนามเต็มว่า “เจ้าฟ้าขุนศึกสุวรรณสงคราม” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ขุนศึก”ภรรยา คือ หม่อมธาดา  ขุนศึกเม็งราย

บ้านหลังนี้ให้ผู้อื่นเช่าอยู่อาศัย  ส่วนบ้านของเจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายอยู่คนละฝั่งถนนห้วยแก้ว

ถัดไปปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว เปิดบริการเมื่อปี ..๒๕๓๕ เงินลงทุนประมาณ ,๐๐๐ ล้านบาท

เจ้าของเป็นนักธุรกิจจากภาคกลาง คือ ...สุชัย  เก่งการค้า

ว่ากันว่าที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ซื้อต่อมาจากนายณรงค์  ศักดาทรเจ้าของกิจการในเครือบริษัทนิยมพานิชอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

ประวัติ ร.ต.ท.สุชัย  เก่งการค้า มาจากตระกูลพ่อค้าคหบดีของอำเภอสวรรคโลก จังหวัดนครสวรรค์ เชื้อสายจีน บิดามารดา คือ นายเป็งเตียแซ่โค้ว และนางเมี่ยงซก  แซ่ฉั่ว

รุ่นพ่อแม่อพยพมาจากประเทศจีน มาสร้างฐานะที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ ประกอบอาชีพค้าขายสร้างฐานะจนมั่นคง  เปิดร้านค้าชื่อ “ร้านเป็งฮะเชียง” เป็นร้านเล็กๆ ริมแม่น้ำยม  รับตัดเย็บเสื้อผ้าชาวนาและขายเครื่องอุปโภคบริโภคเล็กน้อย เมื่อกิจการเจริญขึ้นได้ย้ายร้านมาเปิดที่ถนนสายหลัก ต่อมาย้ายมาอยู่ติดสถานีรถไฟเป็นอาคารสามชั้น เป็นเอเย่นต์ขายสินค้าของห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ห้างเบอรี่ยุคเกอร์ ลีเวอร์บราเธอร์ บริษัทสุราแม่โขง กวางทอง เบียร์อมฤต เป็นต้นนอกจากนี้มีกิจการทำโรงสีข้าวที่ตัวเมืองสุโขทัยและทำปั๊มน้ำมันเชลล์ในชื่อ บริษัทศิริรัตน์พานิช

นายเป็งเตียแซ่โค้ว มีหัวด้านการค้าและธุรกิจ อีกทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ทำให้ธุรกิจของร้านเป็งฮะเชียง เป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ชาวบ้านมักเรียกว่า “เจ้าสัว”  ต่อมาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ มอบให้จัดตั้งสาขาของธนาคารในรูปกำปะโดรวม ๓ แห่ง คือ ที่อำเภอสวรรคโลก, สุโขทัยและอุตรดิตถ์  นอกจากนี้นายนายเป็งเตีย ได้รับความเชื่อถือมากขึ้น ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมพ่อค้าสวรรคโลก เป็นนายกสมาคมโรงเรียนจีน อีกด้วย

ต่อมากลางปี พ.ศ.๒๕๐๘ นายเป็งเตีย ได้เสียชีวิตลง และนางเมี่ยงซก เสียชีวิตกลางปี พ.ศ.๒๕๕๔

นายเป็งเตียแซ่โค้ว และนางเมี่ยงซก  แซ่ฉั่ว มีบุตรธิดารวม ๙ คน คือ

๑. น.ส.วันทนา  คล่องวัฒนกิจ                ๒. นายเกษม  เก่งการค้า

๓. นายประวิทย์  คล่องวัฒนกิจ               ๔. นางสุวานี  คล่องวัฒนกิจ

๕.น.ส.เพ็ญศรี  คล่องวัฒนกิจ  ๖.นายประเสริฐ  คล่องวัฒนกิจ อดีตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินบริษัทการบินไทย จำกัด

๗.นายทวี  คล่องวัฒนกิจ ๘.ร.ต.ท.สุชัย  เก่งการค้า (สมรสกับนางจิราวิไล  สกุลเดิม จิลลานนท์ บุตรชาย ๒ คน คือ นายเด็ดเดี่ยว และนายเข้มแข็ง  เก่งการค้า)

๙.นายสมศักดิ์  เก่งการค้า

(หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานดินฝังศพนางเมี่ยงซก  แซ่ฉั่ว,๒๙ ส.ค.๒๕๕๔)

...สุชัย  เก่งการค้า แม้จะเคยรับราชการตำรวจ แต่ยังคงคุ้นเคยกับการค้าในสมัยพ่อแม่  ต่อมาจึงได้ลาออกมาประกอบอาชีพธุรกิจ

...สุชัย เก่งการค้า จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระหว่างนั้นได้ใช้เงินทุนจากพ่อแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านและเมื่อมีทุนมากขึ้นจึงได้ลาออกจากราชการ  มาดำเนินการทางธุรกิจอย่างที่ต้องการ

ข้อมูลจากนิตยสารผู้จัดการ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ในช่วงที่เริ่มเปิดห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ได้ลงบทสัมภาษณ์ ร.ต.ท.สุชัย  เก่งการค้า ไว้อย่างน่าสนใจ

หลังจากออกจากราชการตำรวจแล้ว ร.ต.ท.สุชัย ตั้งบริษัทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖  ทำหมู่บ้านจัดสรร สร้างคอนโดมีเนียมและสร้างโรงแรมหินสวนน้ำใสที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

“งานนี้เป็นงานที่ผมอยากทำมานานแล้ว โดยมีหลักการทำงานอย่างเดียวคือพยายามทำให้โครงการของเราให้ได้ดีที่สุด อย่างตอนที่ทำคอนโดมิเนียมและรีสอร์ตหินสวยน้ำใส ก็ได้กันที่ส่วนหนึ่งไว้ทำโรงแรมด้วย เพราะมองการณ์ไกลว่าเมื่อขายโครงการหมดจะไม่มีคนดูแลหินให้สวยห่วงจุดนี้มาก เลยทำโรงแรมไว้ให้คนพักด้วย แล้วจะอาศัยทีมบริหารและพนักงานโรงแรมช่วยกันดูแลในส่วนคอนโดมิเนียมและรีสอร์ตไปในตัวด้วย”

หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการ “หินสวย น้ำใส” สุชัยได้ใฝ่ฝันจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาโครงการสนามกอล์ฟมูลค่า ๔๐๐ล้านจึงได้เกิดขึ้น สุชัยได้ชักชวนลูกค้าในโครงการหินสวยน้ำใสร่วมกันเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟบนเนื้อที่ ๑,๔๐๐ไร่ โดยแบ่งจัดสรรขาย๘๐๐ไร่และอีก ๖๐๐ไร่ทำสนามกอล์ฟ

งานที่ยากยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องใช้พื้นที่นับพันไร่นี้ก็คือ งานรวบรวมที่ดินผืนใหญ่นี้สุชัยต้องซื้อแปลงเล็กแปลงน้อยจากเจ้าของถึง ๕๐รายในราคาที่ดินไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านบาท

“การที่ผมรวบรวมที่ดินบริเวณนี้ได้สำเร็จ ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันเสริมด้วยบารมีอีกนิดหน่อยเพราะคนที่มีเงินมากกว่าผมยังไม่สามารถซื้อแถวนี้ได้”

จากโครงการสนามกอล์ฟ สุชัยได้มุ่งฝันให้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยเส้นทางพัฒนาที่มุ่งสู่ภาคเหนือโดยได้ไปซื้อที่ที่หมู่บ้านม่อนหินไหล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ม่อนหินไหลนี้มีระดับความสูงกว่าน้ำทะเล๑,๔๐๐เมตร ใช้เวลารวบรวมที่ดิน -๓ปี คาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑,๐๐๐ล้านบาทและได้บริษัทหลักทรัพย์ภัทรธนกิจเป็นที่ปรึกษา

“ที่บริเวณนี้เป็นที่ที่ชาวบ้านอยู่กันมานานนับร้อยปีมีสภาพพื้นที่เหมาะทำแบบคาเมรอนไอร์แลนด์คิดว่าจะทำรีสอร์ตระดับชาติ ระดับโลก มีทั้งสนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ต ซึ่งรวมเนื้อที่ประมาณ๑,๐๐๐ไร่ ที่ดินแถวนี้มีเอกสารสิทธิ์ทุกครอบครัว”

นอกจากโครงการพัฒนาม่อนหินไหลแล้ว ...สุชัย ทำโครงการแม่หวานรีสอร์ท ลงทุนซื้อที่ดินประมาณ ๔๐๐ ไร่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างแม่หวานรีสอร์ท ก่อนที่จะมาลงทุนครั้งใหญ่สร้างห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้วและโรงแรมปางสวนแก้ว ลงทุน ,๐๐๐ ล้านบาทที่ถนนห้วยแก้วแห่งนี้.

 

*** ภาพ     ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว

 

...อนุ  เนินหาด ผกก.สภ.แม่แจ่ม