หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

กระเทียม

Author by 28/05/14No Comments »

   เคาะสนิม180       ไปเดินตลาดเมืองใหม่วันก่อน ราคาพืชผลยังคงปกติไม่ได้ปรับขึ้นตามสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังร้อน ๆ รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดแต่ประการใด เพียงแต่พ่อค้าแม่ขาย ต้องขนสินค้ามาวางเช้ากว่าปกติ พอใกล้สี่ทุ่มต้องเลิกตลาด เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ เนื่องจากติดเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้านเวลาวิกาลสี่ทุ่มถึงตีห้า

ดูผักหลายอย่างค่อนข้างเหี่ยวเฉาไวกว่าปกติจากสภาพอากาศ แต่เห็นกระเทียมทั้งแกะกลีบ และมัดจุก ราคาอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงนัก แกะกลีบโลละ 60-70 บาท มัดจุก 45-50 บาท ราคาขนาดนี้ถ้าเป็นสิบปีก่อนเกษตรกรอยู่ได้สบายมาก แต่แม่ค้าบอกราคาถูกมาก เพราะเคยขึ้นไปโลละร้อยกว่า สาเหตุมาจากกระเทียมพม่า และจีนทะลักเข้ามา

อังคารผ่านมา มีการแถลงข่าวหัวข้อน่าสนใจ  กระเทียมเทศรุกกระเทียมเชียงใหม่ โดยนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) บอกว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เพิ่งมายื่นหนังสือขอให้จังหวัดช่วยเหลือเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลผลิตกระเทียมจากต่างประเทศ ที่มีราคาถูกกว่าในพื้นที่

จึงประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตกระเทียมในจังหวัดให้มีราคาดีขึ้น ได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการ คือ แจ้งกรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมตามด่านชายแดน ประสานกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางกำหนดมาตรการในการชะลอการนำเข้ากระเทียม จนถึงเดือนสิงหาคม 2557 และนำผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ ไปขายตรงให้กับผู้บริโภคได้แก่ ผู้ผลิตน้ำพริกรายใหญ่ๆ ในภาคกลาง

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พูดถึงสถานการณ์สินค้ากระเทียมของกรมการค้าต่างประเทศ ผลผลิตรวมปี 2557 มีปริมาณ 90,711 ตัน ใช้ในประเทศ 136,000 ตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปี จำเป็นต้องนำเข้าประมาณ 40,000-60,000 ตัน ในปี 2557 (ม.ค. – มี.ค.) มีการส่งออกผลผลิตกระเทียม ปริมาณ 380 ตัน มูลค่า 9 ล้านบาท แต่นำเข้า ปริมาณ 13,064 ตัน มูลค่า 125 ล้านบาท ประเทศจีนเป็นทั้งผู้นำเข้าและส่งออก

ทางราชการมีมาตรการนำเข้า คือ 1) ตามองค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตาปริมาณ 65 ตัน อัตราภาษี 27 % อคส. นำเข้าแต่ผู้เดียว นอกโควตาไม่จำกัดปริมาณ แต่อัตราภาษี 57 % นำเข้าได้เป็นการทั่วไป 2) ตาม AFTA อัตราภาษี 0 เสรีไม่มีโควตา นำเข้าช่วง ก.ค.-ต.ค. ของทุกปี 3) ตาม ACFTA (เสรีอาเซียน-จีน) ในโควตาภาษี 0 นอกโควตา 57 % นอกจากนี้กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศให้กระเทียมที่นำเข้าเป็นสินค้าควบคุมการขนย้ายตั้งแต่ 400 กิโลขึ้นไป

ที่เชียงใหม่ปลูกกระเทียม 7 อำเภอ ผู้ปลูก 4,258 ราย พื้นที่รวม 29,526 ไร่ ผลผลิตรวม 111,289 ตันเก็บเกี่ยวมาได้สองเดือนแล้ว ยังสงสัยอยู่ว่ากระเทียมอยู่ในมือเกษตรกรสักเท่าไร หรือวันนี้พ่อค้าเดือดร้อนก็ไม่รู้ครับ ?