หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

กำลังปฏิรูป

Author by 8/07/15No Comments »

   เคาะสนิม180       ผู้ห่วงใยบ้านเมืองหลายท่าน วิตกว่าภาวะเศรษฐกิจเอย สถานการณ์ภัยแล้งเอย และการเมืองเรื่องคนยุแยงตะแคงรั่ว ที่ออกมายั่วยุให้บ้านเมืองปั่นป่วนอีกนั้น จะทำให้การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่ หรือจะไม่ต้องปฏิรูปกันแล้ว ยกบ้านเมืองนี้ให้นักการเมืองไปยำกันเล่นเหมือนเดิม ?

ขณะนี้อยู่ในห้วงการปฏิรูป ทุกคนก็รู้ ครูอาจารย์ก็รู้ไม่ได้หูหนวกตาบอด การปฏิรูปยังไปไม่ถึงไหนเลย ทุกวันนี้ก็ยังมีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งในหมู่ชาวบ้าน กระทรวงศึกษาก็รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ จนถึงนักเรียนนักศึกษา คิดเห็นอย่างไรต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร ก็ให้เสนอกันไป แต่ก็มีบางพวกไม่เอา ๆ ใจร้อนอยากเลือกตั้งไว ๆ อย่างอเมริกา และยุโรป

ก็อยากให้บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยเหมือนกัน จึงพยายามติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ ข้างนอกถนน และหน้ามหาวิทยาลัยผู้คนกำลังตีเกราะเคาะโมงกันแล้วทรายหรือยัง ล่าสุดวันจันทร์ สปช. บอกกำลังเตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่

มีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีนายปราโมทย์ ไม้กลัด เป็นประธานฯ นำเสนอเข้าสู่การพิจารณา 3 วาระปฏิรูป คือ การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. โดยเป็นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การทวงคืนที่ดินและการจัดสรรที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการให้มีกฎหมายป่าชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์และฟื้นฟู และจัดทำแผนที่กลาง อัตรา 1 : 4,000 เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

ส่วนวาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วาระปฏิรูปที่ 26 : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย…

นี่เป็นการปฏิรูปเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯเท่านั้น ด้านอื่นๆ ยังไปไม่ถึง ช่างไม่ทันอกทันใจนักเลือกตั้งเสียจริงๆ ครับ.