หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ก๋วยสลากใหญ่

Author by 21/09/14No Comments »

   เคาะสนิม180       ไปร่วมประชุมที่วัดอินทขีลสะดือเมืองวันก่อน หลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ รองผู้ว่าฯนาวิน สินธุสอาด  นั่งหัวโต๊ะหารือเตรียมจัดงาน “บุพพเปตพลี ตานก๋วยสลากล้านนา” ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคมนี้ กะจะให้เป็นงานตายก๋วยสลากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่

ท่านที่เคยไปเห็นงานสลากย้อมของลำพูน หรือเคยไปงานตานก๋วยสลากของสมาคมชาวเหนือที่วัดเบญจนบพิตร กทม.ที่ถือว่ายิ่งใหญ่คึกคักแล้ว รองฯนาวินบอกงานเชียงใหม่ต้องใหญ่กว่าแน่ และวันดังกล่าวเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกหรือวันเทโวโรหณะด้วย งานมีตลอดทั้งวัน ภาคเช้าที่คุ้มข่วงหลวงเชียงใหม่ หรือเรือนจำเก่า และภาคบ่ายที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จนถึงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

หลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ กล่าวว่า ต้องการให้ชาวเชียงใหม่อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และยังได้ร่วมกันอุทิศถวายส่วนกุศลถึงบูรพกษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อชาวเชียงใหม่ ซึ่งวันนั้นตรงกับวันเทโวโรหณะ พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสรวงสรรค์หลังโปรดพุทธมารดา จึงจะสร้างบันไดจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาบริเวณหน้าศาลแขวงเก่า จากนั้นจึงได้ร่วมกันสักการะ และถวายทานสลากภัตแด่พระสงฆ์สามเณร 300 รูป พร้อมอวยทานแก่ผู้ยากไร้ และมอบผ้าห่มแก่ผู้จำศีลตามวัดต่างๆ 1,000 ราย/ชิ้น กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์สามเณร 134 วัด นอกจากมาร่วมงานแล้วยังนำก๋วยสลากมาทำบุญด้วย ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ให้ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สืบไป

รองผู้ว่าฯ นาวิน สินธุสะอาด ฝากให้ประสานกับ ผอ.ธารทิพย์ ทองงามขำ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อขอช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้ ถือเป็นการทำบุญบุพเปตพลี ตานก๋วยสลาก อุทิศส่วนกุศลถวายบูรพมหากษัตริย์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ เทพยาดาทั้งหลาย และสัพพวิญญาณ ตามคติคสวามเชื่อทางพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีธรรมตามกาล งานได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการ และวัดต่างๆ ในเมืองและชานเมือง รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงเรียนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้อีกหลายแห่ง…

ที่น่าดีใจคือ ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าประชุมวันนั้น ได้แสดงความจำนง จะสร้างต้นสลากยักษ์หลายต้นบนข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เด่นเป็นสง่าราศีสมความเป็นเมืองพิเศษเชียงใหม่จัดกิจกรรมประเพณีต้องยิ่งใหญ่ ผมจะติดตามรายละเอียดมาบอกเล่าต่อไปครับ.