หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ขนส่งมวลชน ชม.

Author by 17/10/14No Comments »

 เคาะสนิม180               มีโอกาสไปนั่งฟัง และซักถามคุณวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กับอาจารย์ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ ผอ.ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างเมือง เพื่อสนับสนุนการเป็น Northern Land Port ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในช่วงงาน Lanna Expo 2014 แต่ยังไม่มีโอกาสนำมาถ่ายทอด

วันนั้นคุยกันยาวเรื่องระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ เชื่อมโยงกับลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน แต่ที่สุดเน้นมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ต่างคาดหวังจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าปัจจุบัน ซึ่งมีรถสองแถวสีแดง 2,800 คัน และเข้าร่วมวิ่งเป็นเส้นทางเพียง 550 คัน ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมของประชาชน

ตอนหนึ่งมีคนถามว่า ถ้าจะล้างระบบเดินรถปัจจุบันเป็นแบบใหม่ทั้งหมด จะเป็นไปได้ไหม อาจารย์ธนวิชญ์บอกว่า ต้องใช้เงินมากแน่ ๆ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัดเคยประกาศ ถ้าจะหาระบบขนส่งมวลชนแบบอื่นมาแทนที่ก็พร้อม แต่ทางการจะต้องซื้อรถสองแถวที่มีทั้งหมดคันละล้านบาท สิริรวมก็อาจต้องทุ่มทุ่นถึง 3 พันล้านบาท รัฐบาลจะสู้ไหวไหม ?

วันอาทิตย์ที่แล้ว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดด้านคมนาคมและโครงข่ายจราจรที่เชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ติดตามมาด้วย ได้เสนอโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ที่เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อแก้ปัญหาจราจรแออัดในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ออกจากลิ้นชักมาพิจารณาอีกครั้ง

สนข.บอกว่า เมืองเชียงใหม่เติบโตรวดเร็ว และประชากรกับนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นมาก จากการศึกษา 7 ปีที่แล้วพบว่ามีรถเข้า-ออกตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 2.3 ล้านเที่ยวต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นจักรยานยนต์ร้อยละ 60 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลร้อยละ 30 และที่ใช้ขนส่งสาธารณะมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น และยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ เพราะมีรถสองแถวแดงรับจ้างกว่าสองพันคัน วิ่งให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ แม้ว่าภาครัฐจะเข้าไปจัดระบบเส้นทางแต่ก็ยังทำไม่ได้ แม้ขณะนี้ทดลองอีกครั้งโดยทาง คสช.สนับสนุน ก็ยังประเมินผลลัพธ์ไม่ได้เช่นกัน

ล่าสุด สนข. จึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำรถ BRT (Bus Rapid Transport)รถเมล์ทันสมัย และรถเมล์พ่วงแบบที่เคยมาวิ่งในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก มาวิ่งในเมืองเชียงใหม่จำนวน 93 คัน โดยใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้า และดีเซล มีสถานีจอด 66 สถานี มีสถานีถ่ายรถ 3 แห่ง และศูนย์ซ่อม 1 แห่ง…ฟังดูน่าสนใจ พรุ่งนี้ว่าต่อครับ.