หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ขยะจากงานกระทง

Author by 30/10/14No Comments »

       images     ไม่กี่วันก่อน มีงานมหกรรมปล่อยโคมลอย(ไฟ) หลายพันลูกที่ธุดงคสถานบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย สิ่งที่ตามมานึกว่าจะเป็นคำชมถึงความพร้อมเพรียง และสวยงามในการปล่อยโคมไฟมหาศาลขึ้นไปเต็มทองฟ้า กลับเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการสร้างขยะบนท้องฟ้าที่งดงามยามค่ำคืนอยู่แล้ว และรุ่งเช้าก็ตกมาเป็นขยะเรี่ยราดตามถนน และอาคารบ้านเรือน หาผู้ใดจะรับผิดชอบมิได้…

นี่เป็นต้นแบบของการสร้างขยะในงานประเพณีของเชียงใหม่ ซึ่งนิยมปล่อยโคมไฟกันมากที่สุด ปล่อยพ้นมือไปแล้วจะไปตกที่ไหนอย่างไร จะเกิดไฟไหม้ลุกลามตรงไหน ข้าพเจ้าไม่สนใจ ขอให้ได้ปล่อยพ้นมือ  บ้างก็ว่าปล่อยเคราะห์ปล่อยนาม เป็นการส่งเคราะห์ร้ายของตนที่อาจจะมี ให้ล่องลอยไปเป็นเคราะห์ของบ้านของเมือง

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่อันลือชื่อที่กำลังจะมาถึง ก็เช่นกันให้เตรียมรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อไปรอรับขยะจากกระทงไปกำจัดยัง อ.ฮอดเพิ่มอีกเท่าตัวไว้เลย เพราะคนจากที่ไหน ๆ ก็มาทิ้งขยะในเมืองเชียงใหม่ สินค้า อาหาร บรรจุภัณฑ์ ใบตองห่อหุ้ม กระป๋อง ขวด และพลาสติกทั้งหลายจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เร็วๆ นี้ ผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ มอบให้นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง และที่อื่นๆ  โดยบอกว่า กระทงที่นำมาลอยในช่วงเทศกาลของเชียงใหม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บทุกปี เพราะส่วนใหญ่จะไหลไปรวมกันที่ประตูน้ำป่าแดด และทับถมในลำน้ำปิงลึกลงไป 50-60 เซนติเมตร ปีละ 300 ตัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักชลประทานที่ 1 และเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องลงไปกำจัดทุกปี

ปัญหามีว่า การจัดการกับขยะในน้ำต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะจัดการหมด และสิ่ง      ปฏิกูลเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็น ต้องใช้รถเครนตักขึ้นเทลงบนรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังบ่อขยะ อ.ฮอด ที่อยู่ไกลออกไปตั้ง 120 กม. ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่มีสัญญาจ้างเหมา จึงต้องประชุมเพื่อหาแนวทางวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาว และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

            ผลการประชุมวันนั้น ได้ข้อสรุป คือ จะแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากการลอยกระทงในลำน้ำปิง มี อบจ. และ อปท.ที่รับผิดชอบลำน้ำปิงทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพหลัก มีสำนักงาน ปภ. จังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้สำนักชลประทานที่ 1 เป็นเลขาคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน… ครับ กระทงที่ลอยกันม่วน ๆ นั้น เป็นปัญหาใหญ่ไปแล้ว ดูว่าจะรับมือกันไหวไหม?