หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ของขวัญปีใหม่ (อีกที)

Author by 8/12/14No Comments »

 เคาะสนิม180         วันก่อนเคาะสนิมเรื่องของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะให้แก่คนไทย เท่าที่ฟังมาไม่ใช่เรื่องวันหยุด แต่เป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบใน 9 กิจกรรมหลัก คือ

1. ฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระปฏิมา โดยเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 44 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาติ มาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2557 – 15 ม.ค. 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2.ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล (วัดประจำรัชกาลที่ 1-9) จัดทำหนังสือไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล แจกจ่ายประชาชน นอกจากนี้ ขสมก. ยังให้ความร่วมมือจัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับ-ส่งฟรี 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.

กิจกรรมที่ 3. สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธวัดต่าง ๆทั่วประเทศ พร้อมแจกหนังสือคู่มือสวดมนต์ข้ามปี  ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 18.00 น.- 1 ม.ค. .2558 เวลา 00.30 น. 4.พลัง”บวร”บ้าน-วัด-โรงเรียน ชวนเชิญชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาวตั้งแต่บัดนี้ถึง ม.ค. 2558 ใน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี กาญจนบุรี และราชบุรี 5. เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเที่ยวชมฟรี ตั้งแต่ 31ธ.ค. 2557-15 ม.ค. 2558

กิจกรรมที่ 6 หุ่นไทยสันทนาการสัญจร 4 ภาคชมฟรี ภาคเหนือที่เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2557- 1 ม.ค.2558 ภาคใต้ที่ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา 24-25 ธ.ค. 2557 ภาคอีสานขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี 17-18 ,”8″ 2558 ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม 14-15 ก.พ. 2558

กิจกรรมที่ 7. ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจประชาชน จัดมหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัด เพื่อสร้างความสุขและความสามัคคีปรองดองให้แก่คนในชาติร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 ที่อุบลราชธานี 13 ธ.ค. สุรินทร์ 20 ธ.ค. และลำปาง 27 ธ.ค. รวมถึงจัดแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีที่วิทยาลัยนาฏศิลปะทุกแห่งวันที่ 28 ธ.ค.2557

กิจกรรมที่ 8. มอบของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไทยทั่วถิ่น จะได้มีอยู่มีกินทั่วแดนดินสุขร่วมกัน โดยร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆทั่วประเทศ เช่น จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาไทย ตลอดช่วงนี้จนสิ้น ม.ค. และ 9. อวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์(ส.ค.ส.ออนไลน์) โดยคัดเลือกภาพถ่ายของศิลปินอาเซียน ซึ่งเป็นภาพถ่ายวิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน และภาพถ่ายวิถีชีวิตวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่สื่อถึงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ และจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุขตั้งแต่ 15 ธ.ค.ถึง 15 ม.ค. 2558

          สนใจกิจกรรมไหนเลือกไปชมและสัมผัสกันได้ตามสะดวกครับ.